CYP2C19

Bepaling
CYP2C19 genotypering
Varianten: -806C>T (*17), 681G>A (*2), 636G>A (*3), 1A>G (*4), 1297C>T (*5), 395G>A (*6), 19294T>A (*7), 358T>C (*8), 431G>A (*9), 680C>T (*10)

 

Klinische informatie
Ongeveer 3-5% van de blanke en 15-20% van de Aziatische bevolking is een CYP2C19 trage metaboliseerder (poor metaboliser: PM) door de aanwezigheid van twee variant allelen. De belangrijkste varianten zijn *2  en *3, beiden coderend voor inactief CYP2C19 (https://www.pharmvar.org/). Heterozygoten (1 actief en 1 inactief allel) vertonen een intermediair metabolisme (IM). De overige inactieve allelen (*4-*8) en allelen met een verminderde activiteit (*9, *10) komen minder vaak voor binnen de Caucasische, Afrikaanse en Aziatische bevolking. Het *17 allel codeert voor een hogere expressie van CYP2C19, en is geassocieerd met een hogere enzymactiviteit in CYP2C19*17/*17 patiënten.

 

Betrokken geneesmiddelen (o.a.)
Amitryptiline, clobazam (omzetting van desmethylclobazam), clomipramine, clopidogrel (activering), diazepam, fenytoïne, imipramine, omeprazol, pantoprazol (zie ook www.drug-interactions.com).

 

Methode
Duplo analyse (QuantStudio, INFINITI (CE-IVD)) op -806C>T, 636G>A en 681G>A, 1A>G, 1297C>T, 395G>A, 19294T>A, 358T>C, 431G>A, 680C>T.

 

Materiaal
EDTA-bloed (4 mL). Opslag in koelkast (max. 5 dagen), verzenden kan bij kamertemperatuur. DNA isolatie ook mogelijk uit wangslijmvlies. DNA wangslijmvliesafname kit wordt op verzoek (aangekruist op aanvraagformulier) verstuurd naar adres van patiënt.

 

Uitkomst van de test   

Tabel CYP2C19-metabol

De vertaling naar normaal, intermediair, traag en ultrasnel is een veralgemenisering van het effect op de enzymactiviteit, gebaseerd op de omzetting van een standaard substraat. Voor niet alle geneesmiddelen zal dit onderscheid even sterk aanwezig zijn. Raadpleeg KNMP-Kennisbank, apotheker en/of klinisch farmacoloog. 

 

Referentiewaarden

Nederland*:       2-3% traag, 20-30% intermediair, 60-75% normaal, 3-7% ultrasnel metabolisme
Afrikanen**:      4-6% traag,  19-29% intermediair, 62-76% normaal, 1-3% ultrasnel metabolisme

Aziaten**:          12-15% traag, 26-47% intermediair, 35-62% normaal, 0-3% ultrasnel metabolisme

*KNMP Congres

**PharmGkB: https://www.pharmgkb.org/page/cyp2c19RefMaterials


Tabel CYP2C19-freq-new 

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)


Interpretatie en consequenties voor therapie

De sterkte van het effect op het metabolisme is geneesmiddelafhankelijk. Voor doseringsaanpassingen op basis van genotype: raadpleeg apotheker of KNMP kennisbank.

 

Gevoeligheid en beperkingen
Afwijkend metabolisme als gevolg van zeldzamere DNA varianten kan niet 100% worden uitgesloten.

 

Bepalingsfrequentie:
Wekelijks.

 

Literatuur:

1.      Goldstein JA. Clinical relevance of genetic polymorphisms in the human CYP2C subfamily. Br J Clin Pharmacol. 2001 Oct;52(4):349-55. Review.