... / ... / ... / ... / Voor patiënten / Wanneer Farmacogenetica?

Wanneer Farmacogenetica?

Farmacogenetica kan worden aangevraagd indien u bijwerkingen ondervindt van medicatie. Zeker wanneer dit bij meerdere geneesmiddelen optreedt. Of wanneer geneesmiddelen niet bij u blijken te werken.

Op basis van uw gegevens kan worden bepaald welke testen er voor u moeten worden ingezet. Uw arts en/of apotheker doet dit voor u. Onder het kopje "Tabellen" bij "Professionals" staat aangegeven welke geneesmiddelen door welke enzymen worden afgebroken.