... / ... / ... / ... / Voor patiënten / DNA-paspoort

DNA-paspoort

Sinds 1 januari 2016 is bij het Erasmus MC een DNA paspoort te krijgen voor medicijnen

Wat houdt een DNA-paspoort in?
Een DNA-paspoort Farmacogenetica betreft de uitkomsten van DNA onderzoek, specifiek gericht op de afbraak van geneesmiddelen. Dit onderzoek kan alleen relevante enzym betreffen (bijvoorbeeld CYP2D6: een enzym dat betrokken is bij de afbraak van 25% van alle geneesmiddelen, waaronder antidepressiva, antipsychotica, pijnmedicatie, beta-blokkers en tamoxifen), maar kan ook een panel van bijvoorbeeld de 5 meest relevante enzymen zijn: CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, VKORC1. Dit panel zegt iets over gevoeligheid voor antistolling met coumarines (CYP2C9/VKORC1), antistolling met Plavix/clopidogrel (CYP2C19), antidepressiva en antipsychotica (CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4), pijnmedicatie (CYP2D6) en bepaalde behandelingen in oncologie (CYP2D6, CYP3A4). 
 
Waar is zo'n DNA-paspoort te krijgen?
De Afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC, waar het Expertise centrum Farmacogenetica gehuisvest is, maakt op ditr moment als enige in Nederland deze DNA-paspoorten. Ze worden in principe uitgegeven bij aanvragen van 3 of meer testen vanuit de huisarts, of 4 of meer testen vanuit een ziekenhuis.  
 
Wat zijn de kosten van zo'n paspoort?
De totale prijs van een paspoort is opgebouwd uit de prijzen van de individuele testen. Hoe meer testen, hoe hoger de kosten. De prijzen per test volgen de NZa tarieven, en liggen rond de € 80 per test voor CYP2C9, CYP2C19, TPMT, DPYD, etc. uitzonderingen zijn de testen waar meer dan 3 varianten worden bepaald, zoals CYP2B6, CYP2D6, CYP3A4 en BChE, die rond de € 180/test uitkomen (NB: voor actuele prijzen, raadpleeg de ODV tarievenlijst Erasmus MC).