... / ... / ... / ... / Overig / Kwaliteit

Kwaliteit

De genotyperingen worden uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Het op verantwoorde wijze uitvoeren van DNA analyses staat hoog in het vaandel. De afdeling Klinische Chemie, inclusief het farmacogenetisch laboratorium, is door ISO-15189 geaccrediteerd.

Alle moleculair biologische analyses zijn binnen het farmacogenetisch laboratorium gevalideerd middels DNA sequencing, en worden in duplo uitgevoerd middels schriftelijk vastgelegde Standard Operating Procedures (SOP's). Deze duplo-bepaling wordt uitgevoerd op een tweede, onafhankelijk DNA analyse platform, zodat mogelijke foutieve uitslagen als gevolg van onnauwkeurigheden in de techniek worden voorkomen. Ons laboratorium is in deze benadering uniek.

Er wordt deelgenomen aan externe kwaliteitscontrolerondzendingen voor moleculaire biologie: bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratiumdiagnostiek (SKML) en bij het Referenz Institut für BioAnalytik (RfB).

Het Farmacologisch Laboratorium van de afdeling Klinische Chemie is fungeert zowel nationaal (SKML/NVKC) als internationaal (IFCC) als Referentiecentrum voor Farmacogenetica.

logo IFCC   RFBlogo    skml logo   nvkc