... / ... / ... / Staf / Prof. Dr. Y.B. de Rijke

Prof. Dr. Y.B. de Rijke

Prof. Yolanda de Rijke, afdelingshoofd Klinische Chemie, ErasmusMC_Yolanda_de_Rijke_20857DEF_b150_crop
heeft op 23 september 2016 haar oratie (pdf) (getoonde film) uitgesproken, getiteld:

'Samenwerken en Verbinden -
De onzin van muren en de zin van grenzen'.

Ze licht toe:
"Mijn oratie begon met 'Goed meten is weten' in relatie tot de vraag 'wat is er aan de hand?'. Goede diagnostiek vraagt om de juiste technologie, die aanwezig is in het technisch hoogwaardig en internationaal gerenommeerd voorbeeldlaboratorium."
Zij ging onder meer in op een efficiënte bedrijfsvoering van de laboratoriumdiagnostiek. "Hierdoor kan enerzijds de patiënt een snellere diagnose krijgen en anderzijds leidt efficiënte bedrijfsvoering tot het vrijkomen van noodzakelijke ruimte voor innovatie."
De Rijke pleit voor een grotere gezamenlijkheid binnen de laboratoriumdiagnostiek in het Erasmus MC. "Laboratoriumdiagnostiek wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de behandelend arts, maar ook voor de patiënt, die op termijn niet meer voor alle tests naar het ziekenhuis hoeft, omdat hij of zij ze zelf thuis kan uitvoeren met point-of-care-apparatuur."
De afdeling Klinische Chemie heeft als ambitie dat ze voorloper wil zijn op het gebied van ontwikkeling en implementatie van nieuwe, beloftevolle biomarkers, zegt ze. Een voorbeeld hiervan is cortisol in hoofdhaar. "Hoofdhaar is voor de klinisch chemische diagnostiek een nieuw analysemateriaal. Het vormt een interessante aanvulling op het bloed, urine en speeksel wat nu in de diagnostiek gebruikt wordt."

Locatie: kamer Na-402
 Tel.: 010-70 36625
010-70 33543
(Secr. Mw. N. van Dommelen,
woensdag afwezig)
 E-mail: y.derijke@erasmusmc.nl 
Onderzoeksthema's: Endocrinologie
Nieuwe biomarkers