... / ... / ... / Techniek / Medische Techniek

Medische Techniek

De afdeling Medische Techniek wordt aangestuurd door een coördinator.

 

Op de AKC houden de coördinator medische techniek en de medisch technici de kwaliteit van alle apparatuur in de gaten.
Volgens vastgestelde normen wordt onderhoud uitgevoerd en storingen verholpen.


De AKC gebruikt o.a. de volgende methoden en technieken:
- Colorimetrie
- Electroforese
- ELISA
- FEIA
- FIEMA
- LIEMA
- Hemocytometrie
- HPLC
- Immunochemische technieken
- LC-Tandem MS
- Microscopie
- Micro-array
- Nephelometrie
- PCR
- Potentiometrie
- RIA
- Reflectometrie
- Röntgendiffractie
- Spectrofotometrie
- Titrimetrie
- Turbidimetrie
- Ultracentrifugatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Coordinatoren Medische Techniek

 Frank Verbeek f.verbeek@erasmusmc.nl
 Christel Wiegmans c.wiegmans@erasmusmc.nl
 Locatie NB-450
 Tel 010-70 35915 / *835915