... / ... / Uitgelicht / Recente ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen

Het aanbod neemt toe, is gevarieerder en optimaler door samenwerking en participatie.

  • Erasmus MC Academie werkt samen met de Hogeschool Rotterdam bij het ontwikkelen van de nieuwe bachelor opleiding tot medisch hulpverlener. Erasmus MC Academie neemt hierbij het initiatief om deze nieuwe opleiding te stroomlijnen met bestaande en andere opleidingen in het deelgebied van de medische hulpverlening. Het doel is een opleidingscontinuüm te creëren met maximale doorstroom mogelijkheden van MBO tot HBO master. Het in service onderwijs van Erasmus MC Academie wordt stevig verankerd in de samenwerking. De nieuwe bachelor opleiding is in september 2012 gestart.
     
  • Erasmus MC Academie participeert in de regionale werkgroep capaciteitsplanning voor kritisch functies in de zorg door de Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen (SRZ).
     
  • Steeds meer Consulenten opleidingen. Naast de opleidingen Overgangsconsulent is de opleiding Wondconsulent gestart. Deze opleidingen onderscheiden zich van andere vervolgopleidingen, doordat naast de vakinhoud een stevige component Evidence Based Practice is opgenomen. Ook vakoverstijgende vaardigheden die nodig zijn voor het organiseren en opzetten van een poli of eigen praktijk worden gegeven. Voor de opleidingen Wondconsulent is het ook mogelijk alleen vakinhoudelijke componenten te volgen, zonder de vaardigheden van het niveau consulent.
     
  • Blended learning. Met de komst van nieuwe digitale ondersteuning is het mogelijk om het onderwijs steeds gevarieerder (en leuker) aan te bieden en zijn we minder afhankelijk van het klaslokaal. Dit wordt ook wel angeduid als "flip the classroom". De opleiders volgen hiervoor bij- en nascholingen en gebruiken deze kennis om de opleidingen continue te moderniseren met behulp van online onderwijs.