... / ... / Organisatie / Erasmus MC Academie

Erasmus MC Academie

Kerntaken, verantwoordelijkheden en voorzieningen. Daarnaast biedt Erasmus MC Academie opleidingsadvies en een intermediaire rol tussen vraag en aanbod

Kenmerken

 • Erasmus MC Academie is onderdeel van het Erasmus MC en draagt bij aan de uitvoering van excellente zorg door onderzoek en onderwijs
 • primair proces is het verzorgen van onderwijs voor een specifieke doelgroep, namelijk voor iedere zorgprofessional die kennis en/of vaardigheden ten behoeve van de patiëntenzorg wil verwerven;
 • werken met vakexperts voor onderwijsontwikkeling en experts uit kliniek voor kwalitatief goed onderwijs;
 • aansluiten op ontwikkelingen in het primaire zorgproces door korte lijnen met de beroepspraktijk;
 • bieden ondersteuning van de HRM ontwikkelingen: arbeidsmarkt, capaciteitsplanning en bundelen expertise op het gebied van HRD;
 • samenwerking met externe zorginstellingen om te anticiperen op (samenhangende) ontwikkelingen in de zorg;
 • leveren van maatwerk ('tailor-made education') op basis van vraagstelling professional èn standaardaanbod;
 • samenwerking met onderwijspartijen in Erasmus MC waaronder de Desiderius School voor geneeskunde onderwijs;

OWC Onthull_beeld-mrt-2013 OWC Onthull_beeld-mrt-2013
  
Taak en verantwoordelijkheid
Erasmus MC Academie ondersteunt de Zorginstellingen door opleidingen te bieden die:

 • transparant en aantrekkelijk zijn voor een medewerker c.q. een nieuwe beroepsbeoefenaar en waarmee hij zich kan professionaliseren, specialiseren en stappen kan maken in zijn loopbaan binnen organisatie en gezondheidszorg;
 • er voor zorgen dat de zorgorganisatie de beschikking krijgt over variabele en efficiënte mogelijkheden haar professionals/medewerkers voor te bereiden, te behouden en door te laten groeien in functies binnen haar organisatiecontext;
 • naar vorm en inhoud maximaal af te stemmen zijn op individuele startsituaties en wensen en aanwezige en te gebruiken leeromgevingen in de praktijk;
 • er voor zorgen dat er een balans te vinden is tussen opleidingsinvestering en het opleidingsrendement, zowel voor het individu als voor de organisatie;
 • er voor zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van actuele vormen van ondersteunen, sturen en beoordelen van het leren door de studenten;
 • de efficiëntie en effectiviteit van het leren versterken met ICT en skillslabs.

Opleidingsadvies en makelaarsrol
Naast het aanbieden van opleidingen levert Erasmus MC Academie opleidingsadvies, HRD advies, advies bij erkenningsaanvragen, vervult het waar gewenst de makelaarsrol tussen vrager en aanbieder en heeft het in het initieel verpleegkundig HBO/MBO-onderwijs een intermediaire rol tussen de Hogeschool Rotterdam, de ROC's en het praktijkveld binnen het Erasmus MC.