... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Wondconsulent

Wondconsulent

Erasmus MC ZorgacademieBen je werkzaam als wondverpleegkundige en heb je affiniteit met wondzorg? Wil je aan de slag als consulent, maar mis je nog bepaalde vakinhoudelijke expertise en handvatten voor het consulentschap? Dan is deze opleiding speciaal voor jou ontwikkeld.

De wondzorg is continue in ontwikkeling. Zowel op het gebied van observatietechnieken, preventieactiviteiten en wondbehandeling. Daarnaast is er binnen de wondzorg steeds meer aandacht voor de effecten op het psychosociale vlak, pijn en andere factoren die van invloed zijn op de genezing.

De bezuinigingen in de zorg leiden er toe dat verzekeraars terughoudend zijn bij vergoedingen van wondbedekkingsmaterialen, dit vraagt om onderzoek naar bewezen effectiviteit. De komst van onder andere wondexpertisecentra draagt bij aan de ontwikkeling om wondzorg verder te positioneren als een vakgebied dat vraagt om specifieke expertise.


Als wondconsulent coördineer en bewaak je het zorgproces tijdens de behandeling. Je werkt daarbij nauw samen met hulpverleners uit diverse werkvelden. Je legt hiervoor zelfstandig contacten en initieert overlegsituaties. Je beoordeelt wonden, stelt een behandelplan op, evalueert het resultaat daarvan en stelt zo nodig bij. Je bent op de hoogte van factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de wondbehandeling en je anticipeert hierop. Je adviseert de wondverpleegkundige en andere hulpverleners met betrekking tot observatiemethodieken, behandeling en de keuze van materialen. Je bent op de hoogte van financiële regelingen en de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen de instelling ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wondzorg.

Kortom de functie van wondconsulent is er één vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg.


Verpleegkundige verzorgt een wond op een arm

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling, samenwerken, beleid en ondernemen.

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je, naast de colleges, leert door met medestudenten samen te werken en met vakdocenten te discussiëren. Daarnaast bouw je een eigen portfolio op met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Deze opleiding richt zich op de uitvoering van je functie als wondconsulent. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de wondzorg.


Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.


Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen de volgende leereenheden aan bod:

 • Ondernemen, samenwerken en consulentschap;
 • Zelfmanagemenent, communicatie en coaching;
 • Zorg voor kwaliteit: implementatieplan;
 • Studieloopbaanbegeleiding wondconsulent;
 • Complexe wonden expert;
 • Profesionaliseren als wondconsulent.

Praktisch
Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in april en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de opleiding. 

 • Toelatingseisen
  o Diploma wondverpleegkundige Erasmus MC Academie;
  o (Diploma wondverpleegkundige Radboud Health Academy, toelating mogelijk
      na EVC-procedure);
  o Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
  o PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
  o Beheersing van de Nederlandse taal;  
  o Enige ervaring in het lezen van Engelse vakliteratuur;
  o Gedurende de opleiding minimaal 1 dag per week werkzaam met wondzorg.

 • Doelgroep
  Wondverpleegkundigen werkzaam als wondconsulent.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
   
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 20 en maximaal 25 deelnemers.
       
 • Duur
  De totale opleiding (12 maanden) bestaat uit ca. 15 scholingsdagen (incl. introductiedag en diplomering), verdeeld over clusters van 1, 2 of 3 dagen.
    
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een (praktijk)begeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Wondconsulent. Het diploma is door het Platform Woundcare en WCS-Nederland erkend en geaccrediteerd door de V&VN. Na de opleiding krijg je accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister. Hiervoor moet je wel voor de start van de opleiding lid zijn van de V&VN en een actief account hebben.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Tel. 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: