... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Themadag Ouderenmishandeling

Themadag Ouderenmishandeling

Erasmus MC ZorgacademieOuderenmishandeling is een verschijnsel dat vaak achter de voordeur plaatsvindt. Het is dan ook een verborgen probleem. Vaak wordt het verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt door de omgeving. 
 
Of het nu gaat om zorgverleners, naasten of buren, veel mensen vinden het lastig om te beoordelen of, en wanneer gedrag grensoverschrijdend is. Een handeling kan voor de één als normaal worden gezien, terwijl een ander dit als hardhandig en grensoverschrijdend beoordeeld. Het is duidelijk dat we ons hier op een grensgebied bevinden tussen wat normaal en abnormaal gedrag is. Het is een grijs gebied waarbij we ons altijd moeten afvragen of het gedrag toelaatbaar en acceptabel is en wat de gevolgen zullen zijn als we niets doen. Uit onderzoek blijkt dat één op de twintig ouderen te maken heeft met één of andere vorm van ouderenmishandeling in de thuissituatie.   
    
Kwetsbare oudere

Doel (en inhoud)
Aan het eind van deze themadag heb je geleerd signalen te herkennen die op een vorm van ouderenmishandeling kunnen wijzen, welke acties je zelf kan ondernemen, welke instanties je hierbij behulpzaam kunnen zijn en hoe je dit probleem kan aankaarten. 

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ouderenmishandeling; hoorcollege en ervaringen;
 • Bespreken van filmfragmenten;
 • Reflectie op de eigen mogelijkheden;
 • Wettelijke kaders; hoorcollege en discussie.
    

De dag wordt afgesloten met een evaluatie. 
        

Praktisch  

 • Doelgroep
  De themadag is bedoeld voor verpleegkundigen die vaak in aanraking komen met de oudere patiënt. Tijdens deze themadag is er aandacht voor de verschillende aspecten van ouderenmishandeling. Gedurende de dag komen verschillende vormen van ouderenmishandeling aan bod. Je gaat leren mishandeling te herkennen en je leert dit bespreekbaar te maken. Tevens worden de wettelijke kaders behandeld rondom privacy, bewindvoering en meldplicht.   
     
 • Kosten
  Prijs op aanvraag.
     
 • Duur
  De themadag duurt van 08.30 tot 17.00 uur.
    
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de themadag 1 maal per jaar conform het lopende jaarrooster van de vervolgopleiding tot Geriatrieverpleegkundige.
  Sluitingsdatum van de aanmelding is één maand voorafgaande aan de themadag.
       

Meer informatie?
Tel. 010 - 704 34 00
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: