... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Themadag Oncologie bij ouderen

Themadag Oncologie bij ouderen

Erasmus MC ZorgacademieOncologische aandoeningen komen veelvuldig voor, ook bij ouderen. Bij deze groep komt het ook regelmatig voor dat zij al langere tijd voor zo'n aandoening onder behandeling zijn. Dit heeft tot gevolg dat ouderen met een oncologische aandoening in meerdere zorgsettings voorkomen.
Deze themadag richt zich met name op de combinatie van ouderdom, kwetsbaarheid en een oncologische aandoening. Sommige aandoeningen komen vaker of juist minder vaak voor bij ouderen en sommige behandeltrajecten zijn aangepast aan de hogere leeftijd. Een specifiek aspect bij ouderen is dat zij kwetsbaarder*) kunnen zijn en dat er ook meer kans is dat zij lijden aan andere chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Tijdens deze themadag worden de basisaspecten van de oncologie in relatie tot de oudere zorgvrager belicht en werk je deze uit in drie verschillende cases. De drie cases behandelen drie verschillende momenten in het hele proces van de oncologische zorgverlening, namelijk diagnostiek, de afweging van de risico's die de behandeling kan hebben ten aanzien van de kwetsbaarheid van de patiënt en de overgang van behandeling naar palliatieve zorg.

*) Het specifieke thema 'de kwetsbare oudere' wordt in een andere themadag uitgewerkt.  
  
Kwetsbare oudere

Doel (en inhoud)
Aan het eind van de themadag heb je door de mix van hoor- en werkcollege, en discussie met de docent en andere deelnemers van echte cases meer inzicht in de specifieke kenmerken van deze patiëntengroep en welke speciale eisen dit aan de zorg stelt. 

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Basisaspecten in de oncologie;
 • Werkcollege: ontwerpen van verpleegbeleid;
 • Responsiecollege en nabespreking; Verpleegbeleid bij de casus;   

De dag wordt afgesloten met een evaluatie. 
        

Praktisch  

 • Doelgroep
  De themadag is bedoeld voor de geriatrieverpleegkundige of de verpleegkundige in de ouderenzorg die zich meer wil verdiepen in de oncologie bij ouderen.   
     
 • Kosten
  Prijs op aanvraag.
     
 • Duur
  De themadag duurt van 08.30 tot 17.00 uur.
    
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de themadag 1 maal per jaar conform het lopende jaarrooster van de vervolgopleiding tot Geriatrieverpleegkundige.
  Sluitingsdatum van de aanmelding is één maand voorafgaande aan de themadag.
       

Meer informatie?
Tel. 010 - 704 34 00
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: