... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Themadag Kwetsbare oudere

Themadag Kwetsbare oudere

Erasmus MC ZorgacademieBij de oudere patiënt treedt er een grotere verwevenheid op van medisch-biologische, psychische en sociale factoren. Dit maakt dat de oudere zorgvrager meer problemen kan ervaren bij zijn aandoening dan wat op grond van de pathologie te verwachten valt. Dit maakt dat een ziekenhuisopname risicovoller is voor de oudere zorgvrager. Bij de oudere patiënt kan door b.v. pijn, angst, koorts en andere prikkels het normale functioneren in de war zijn. Het psychisch functioneren dan kan tijdelijk verstoord raken (het z.g. delier), maar er kunnen ook complicaties op het gebied van voeding, mobiliteit of de fysieke gesteldheid optreden.

Het gedrag en de mate van zelfstandigheid kan dermate verstoord zijn, dat men denkt met een geriatrische patiënt van doen te hebben. Dit is echter niet het geval. Men spreekt eerder van "de kwetsbare oudere". Gelukkig kunnen de functies zich herstellen, maar niet altijd komen deze op het oude niveau terug en wordt de oudere afhankelijk van extra zorg en soms van een opname in een zorginstelling.

De mate van kwetsbaarheid is afhankelijk van persoonlijke factoren en de gevoeligheid voor bepaalde factoren die kwetsbaarheid in de hand kunnen werken. Iedere oudere patiënt heeft een eigen achtergrond en levensgeschiedenis die hiervoor bepalend kunnen zijn. Een standaard verpleegbeleid voor "de" oudere patiënt is dan ook niet te geven. Altijd zal er maatwerk nodig zijn. Met het VMS*) programma "de kwetsbare oudere" kan de situatie van de oudere in beeld worden gebracht.

*) Veiligheidmanagementsysteem; Gecertificeerd Systeem Gericht Op Zo Hoog Mogelijke Patiëntveiligheid.
  
Kwetsbare oudere

Doel (en inhoud)
Op deze themadag krijg je kennis, inzicht en vaardigheden aangereikt op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg van deze specifieke groep zorgvragers. 

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het VMS programma 'Kwetsbare ouderen'; hoorcollege;
 • Vallen, valpoli en valpreventie; hoorcollege;
 • Voeding bij ouderen; hoorcollege.
 • Delier, depressie en dementie; hoorcollege.  

De dag wordt afgesloten met een evaluatie. 
        

Praktisch  

 • Doelgroep
  Deze themadag is bedoeld voor verpleegkundigen die vaak in aanraking komen met de oudere zorgvrager die bij of als gevolg van een ziekenhuisopname extra kwetsbaar is.   
     
 • Kosten
  Prijs op aanvraag.
     
 • Duur
  De themadag duurt van 08.30 tot 17.00 uur.
    
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de themadag 1 maal per jaar conform het lopende jaarrooster van de vervolgopleiding tot Geriatrieverpleegkundige.
  Sluitingsdatum van de aanmelding is één maand voorafgaande aan de themadag.
       

Meer informatie?
Tel. 010 - 704 34 00
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: