... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Spoedeisende Hulp Verpleegkundige

Spoedeisende Hulp Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieHou je van uitdagingen, van afwisseling en sta je stevig in je schoenen, dan is de Spoedeisende Hulp een afdeling waar jij je thuis gaat voelen.
Als SEH-verpleegkundige wordt van je verwacht dat je systematisch en methodisch kunt handelen en dat je adequaat kunt optreden in allerlei uiteenlopende situaties.


Operatiekamer

Doel en inhoud
Op de SEH gaat het om een multidisciplinaire opvang van b.v. een traumapatiënt, het verlenen van directe hulp aan patiënten met thoracale klachten, maar ook het regelen van opvang voor de hulpbehoevende patiënten zonder vaste woon- of verblijfplaats. Je hebt te maken met patiënten van alle leeftijden en culturen. De meeste patiënten vinden zichzelf tijdens binnenkomst het belangrijkst. Triage helpt je dan hierbij.
Op de Spoedeisende Hulp is geen dag hetzelfde en je moet zowel individueel als in teamverband kunnen werken. Dat vraagt flexibiliteit en professionaliteit.
 
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
De eerste leereenheid van de opleiding is de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat de kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling, ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. theorie en praktijk afgerond.
Leereenheden die hierop volgen zijn:

 • Respiratie SEH (pathologie en trauma);
 • Circulatie ritme en geleiding, infarcten ;
 • SAB, Neurotrauma, Zenuwletsels;
 • Trauma op niveau van TNCC;
 • Spijsvertering;
 • Seksualiteit en voortplanting SEH;
 • Acuut ziek kind op niveau van ENPC;
 • Thermisch Letsel (Brandwonden);
 • Immobilisatietechnieken;
 • Gips en verbandleer
 • Multidisciplinaire opvang meerdere (trauma)patiënten;
 • Intoxicatie.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en praktijkopdrachten. Evidence Based Care en Best Practice komen door middel van een opdracht binnen de generieke competenties aan bod. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.

 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
 
Praktisch
De SEH opleiding start 4 x per jaar in januari, april, september en november. Maatwerk is mogelijk gericht op de complexiteit van de eigen SEH maar ook gericht op eerder verworven competenties zoals b.v. een ICV opleiding.
 

 • Toelatingseisen
  Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd 
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
   
 • Duur
  Minimaal 12 deelnemers per startmoment (met meerdere uitstroomprofielen).
    
 • Afronding
  De totale opleiding (18 maanden bij een fulltime dienstverband) bestaat uit 34 of 36 scholingsdagen. Opleiding is CZO erkend.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
   
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: