... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieAls verpleegkundige in de palliatieve zorg ben je de spil waarom de organisatie en de uitvoering van zorg draait. De wijze waarop je de zorg organiseert en uitvoert is van invloed op de mate waarin de patiënt de laatste fase van zijn leven beleeft en de kwaliteit die hij of zij daarin ervaart. Je observeert en registreert gezondheidsproblemen en stemt je interventies af op de situatie van dat moment en de wensen van de patiënt en zijn of haar naasten. Om problemen ten gevolge van het voortschrijdend ziekteproces en/of behandelingen bij de patiënt te beperken, te verminderen of weg te nemen anticipeer je tegelijkertijd op de mogelijke problemen op termijn.
Je bent gesprekspartner en counselor als het gaat om psychosociale begeleiding en ondersteuning. Je biedt ondersteuning bij verwerkings- en transitieprocessen en bespreekt dilemma's op allerlei gebied.
Je geeft voorlichting en advies over een breed scala van vragen en onzekerheden die de patiënt heeft, maar weet ook hoe om te gaan met situaties wanneer de zorgvrager al deze informatie niet nodig vindt en de zorg volledig aan anderen over laat.
Om de kwaliteit van zorg op het gebied van palliatieve zorg te borgen werk je samen in een multidisciplinair team en wordt je door collega's geconsulteerd bij complexe zorgsituaties.
Heb je affiniteit met deze intensieve en inspirerende vorm van zorg en wil je jezelf hierin verder bekwamen dan is deze opleiding zeker iets voor jou.


Vlinder

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Zo leer je bijvoorbeeld de specifiek aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase. Daarbij krijg je inzicht in de invloed van cultuur, religie, spiritualiteit en maatschappelijke normen en waarden. Je leert vanuit een breed perspectief kijken naar de palliatieve oncologische zorg met de focus op de specifieke problemen tijdens deze fase. De zorg voor patiëntencategorieën waarin de palliatieve zorg nog niet als zodanig is gelabeld (bijvoorbeeld chronische hartfalen en nierfalen) worden een onderdeel van jouw expertise. De dilemma's die je kan tegen komen bij patiënten met bijvoorbeeld neurologische complicaties en de multiproblematiek bij de geriatrische patiënten zul je samen met je medestudenten kunnen bespreken.
Naast de vakinhoudelijke kennisverbreding is er aandacht het gebruik van methodieken en krijg je verschillende trainingen op het gebied van communicatie.
Om de vertaalslag naar het eigen handelen in de praktijk te ondersteunen, wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van actuele en herkenbare casuïstiek.
 
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied palliatieve zorg verpleegkundige. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de palliatieve zorg.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Palliatieve zorg;
 • Palliatieve zorg specifiek;
 • Palliatieve zorg oncologie;
 • Interculturaliteit: rituelen en gebruiken tijdens de palliatieve fase;
 • Kinderen en palliatieve zorg;
 • Klinisch redeneren; 
 • Communicatie en transitie in de palliatieve zorg;
 • Communicatie consultatie;
 • Psychosociale aspecen in de palliatieve zorg;
 • Professionaliseren binnen de palliatieve zorg;
 • Zorg voor kwaliteit;
 • Studieloopbaanbegeleiding palliatieve zorg verpleegkundige.
 • Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.


Praktisch

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met (thuis)zorginstelling (of werkzaam als ZZP-er);
  • Minimaal dienstverband van 24 uur per week;
  • Werken met patiënten in de palliatieve fase;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
  • Beheersing van de Nederlandse taal.  

 • Doelgroep
  Verpleegkundigen.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
     
 • Duur
  De totale opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit 24 scholingsdagen (incl. introductiedag en diplomering), verdeeld over 8 lesweken van 2 tot 3 dagen.
      
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Palliatieve zorg verpleegkundige.
  Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
      
 • Start 
  Bij voldoende deelnemers start de opleiding 1x per jaar in maart. Voor maart 2019 is het aantal maximale inschrijvingen bereikt, inschrijven voor 2020 kan al wel. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: