... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Overgangsconsulent

Overgangsconsulent

Erasmus MC ZorgacademieWerk je als verpleegkundige met vrouwen van middelbare leeftijd of ouder of ben je hierin geïnteresseerd, dan is de opleiding tot overgangsconsulente mogelijk een mooie uitdaging voor jou. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor vrouwen die in de overgang komen en hierbij overgangsklachten ervaren. Zij worden hierdoor belemmerd in het dagelijkse functioneren en bij het uitvoeren van hun beroepsmatige taken. Het klachtenpatroon is vaak complex en vraagt daarom een specifieke deskundigheid van de verpleegkundige. Er zijn ook vrouwen die (vaak op jongere leeftijd) door een disfunctie of door een chirurgische ingreep (vervroegd) in de overgang komen. Ook hormonale nabehandelingen van diverse vormen van kanker kan de overgang tot gevolg hebben. Hierbij is dan sprake van een onderliggende pathologie. Veel gehoorde klachten in deze levensfase zijn slapeloosheid, spier en/of gewrichtspijn, libidoverlies, menstruatieklachten en stemmingswisselingen. Doordat er veel verandert in de fysiologie bij een vrouw in de overgang, kunnen ook andere aandoeningen zich manifesteren. Door een gezonde leefstijl kunnen deze risico's beperkt blijven. Om de eerste signalen op een verhoogd risico te signaleren, de vrouw te adviseren en te begeleiden in deze nieuwe levensfase vraagt dit van jou een bepaalde expertise. Als overgangsconsulent geef je dus begeleiding, voorlichting, advies en instructie.
Heeft het begeleiden van deze vrouwen je specifieke interesse? Dan biedt onze opleiding tot overgangsconsulent mogelijkheden om je hierin te specialiseren. De opleiding tot verpleegkundig overgangsconsulent is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging voor Verpleegkundig OvergangsConsulenten (VVOC).


Close-up van een vrouw

Doel en inhoud
Aan het einde van deze opleiding kan je als overgangsconsulent aan de slag.
Je ontwikkelt kennis en inzicht van de fysiologische overgang, het klachtenpatroon, de gevolgen voor het functioneren en de invloed van een onderliggende pathologie op de overgang. Daarnaast leer je verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden te gebruiken, om een goede inventarisatie van de klachten en de (on)mogelijkheden van de vrouw te bepalen en haar te helpen haar weg te vinden in deze nieuwe levensfase. Om de eerste signalen op een verhoogd risico te signaleren voer je een eenvoudige bloedtest uit, bereken je de BMI en bepaal je het risicoprofiel. Als verpleegkundig overgangsconsulent werk je zelfstandig vanuit een eigen praktijk of vanuit een menopauzepoli. Tijdens de opleiding leer je hoe je dit beroep of deze functie kan opzetten en wat je hiervoor nodig hebt. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen zorg je voor een goede bedrijfsvoering van de praktijk of voor een goede samenwerking op de menopauzepoli. Tijdens de opleiding wordt je op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en leer je hoe je deze kan vertalen naar de beroepspraktijk.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het praktijkveld gevolgd. Onder begeleiding van een stagebegeleider vanuit de beroepsvereniging ontwikkel je professionele kerncompetenties in de praktijk van de overgangsconsulent. Daarnaast leer je Evidence Based Practice te werken.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De stagebegeleider, opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en toe te passen in de praktijk, staan de volgende leereenheden tot je beschikking:

 • Fysiologische menopauze;
 • Woman Health en co-morbiditeit;
 • Pathologische menopauze;
 • Behandelmethoden en leefstijl;
 • Communicatie en coaching;
 • Gezondheidsvoorlichting en -bevordering;
 • Ondernemen en samenwerken;
 • Zorg voor kwaliteit;
 • Klinisch redeneren;
 • Studieloopbaanbegeleiding.

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch

Bij voldoende deelnemers start de opleiding in het najaar van 2018.  

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd of verloskunde (actieve registratie);
  • Beroepsbeoefenaren met een medische basiskennis (Cipion geaccrediteerd/plato eisen) registratie met AGB en zorgcode Vektis;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring;
  • Affiniteit met de patiëntencategorie;
  • Werkomgeving waar de problematiek van de vrouw in de overgang naar voren komt ( indien de kandidaat geen werkomgeving heeft, wordt er een stage plaats verzorgd door de beroepsvereniging. Hieraan zijn kosten verbonden);
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

 • Doelgroep
  Verpleegkundigen, verloskundigen of medische beroepsbeoefenaren die in hun werk als consulent betrokken zijn bij de behandeling, advisering en/of begeleiding van vrouwen tijdens de overgang of verpleegkundige die geïnteresseerd zijn om een eigen praktijk te starten als verpleegkundig overgangsconsulente.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing.
   
 • Duur
  De totale opleiding is 13 maanden en bestaat uit 25 scholingsdagen (incl. introductiedag en afronding), verdeeld over 8 lesweken van 3 dagen, 1 introductiedag en 1 toetsdag. De scholingsdagen zijn van woensdag t/m vrijdag,
       
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een stagebegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Overgangsconsulent.
           
 • Start
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.


Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl