... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Oncologie verpleegkundige

Oncologie verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieHeb je affiniteit met de oncologie en wil je jezelf op verschillende gebieden verder ontwikkelen dan is dit dé opleiding voor jou! Het werkveld van een oncologie verpleegkundige omvat het hele spectrum van zorg; van preventieve- en acute zorg tot chronische- en palliatieve zorg. In een multidisciplinaire setting verleen je zorg en coördineer je zorgprocessen. Onderzoeken naar diagnostische interventies en behandelmogelijkheden leiden tot nieuwe inzichten waardoor de oncologische beroepspraktijk continue in beweging is. Behandelingen veranderen en waar vroeger alleen palliatie mogelijk was, wordt nu steeds vaker genezing bereikt. Nieuwe, vaak intensieve behandelingen, vragen van jou een nauwkeurige analyse van gezondheidsproblemen, adequaat handelen en een gedegen evaluatie. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, ben jij als oncologieverpleegkundige op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied en is er regelmatig intercollegiaal overleg. Je bent alert op de verwerking van ziekte, behandeling of lichamelijke beperkingen en biedt begeleiding of consulteert andere professionals.


Tunnel

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met een oncologische aandoening. Je start met algemene oncologische kennis waarna een verdieping van specifieke aandoeningen volgt. Het multidisciplinaire karakter van dit werkveld komt naar voren door het brede scala van vakexperts die bij de opleiding betrokken zijn.
Tijdens de lessen wordt je op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de verschillende aandoeningen. Aan de hand van casuïstiek leer je waar je op moet letten in je observatie, en welke afwegingen je neemt in het bepalen van je interventies. Op het gebied van communicatie leer je verschillende methodieken te hanteren gericht op het ondersteunen en begeleiden van (verwerkings)processen.  Je maakt kennis met de diverse werkvelden die bij de oncologische zorg zijn betrokken.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied oncologie verpleegkundige. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de oncologie.
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
 
Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Inleiding oncologie;
 • Mamma tumoren;
 • Gynaecologische tumoren ;
 • Urogenitale tumoren;
 • Hemato-Oncologie;
 • Gastro-intestinale tumoren;
 • Longtumoren;
 • Neuro-oncologie;
 • Hoofd-hals tumoren;
 • Huid, bot en weke delen tumoren;
 • Communicatie trainingen;
 • Evidence Based Practice;
 • Kwaliteitszorg;
 • Palliatieve zorg

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in april en oktober. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.
 

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
  • Werken met oncologie patiënten, minimaal 24 uur per week;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
    
 • Doelgroep
  Verpleegkundigen
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
   
 • Duur
  De totale opleiding duurt 13 maanden op basis van een dienstverband van minimaal 32 uur per week. De opleiding bestaat uit 28 lesdagen (incl. introductiedag en afronding), verdeeld over 7 lesweken van 2 tot 4 dagen en 1 introductiedag.
    
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Oncologie verpleegkundige.
  Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is voor Oncologie verpleegkundigen, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.

Tel. 010 – 704 3400

E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: