... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Obstetrie verpleegkundige

Obstetrie verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieWanneer je werkzaam bent op een obstetrie afdeling, dan heb je gemerkt dat dit een vakgebied is vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg.

Je verleent zorg aan de zwangere vrouw met een bedreigde zwangerschap. Aan de hand van je observatie kies je de noodzakelijke interventies. Je organiseert en coördineert de zorg op de verloskamerunit en stemt de zorgvraag en het zorgaanbod op elkaar af in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals de verloskundige of gynaecoloog. Je geeft gezondheidsvoorlichting en je anticipeert op en signaleert in situaties waarin de invloed van cultuur, religie en voorgeschiedenis gevolgen heeft voor klachten en verwerkingsprocessen bij je patiënt. Je hebt aandacht voor de seksuele aspecten en de specifieke problemen die daaraan gerelateerd zijn en maakt dit bespreekbaar met de patiënt en haar partner.
Als Obstetrieverpleegkundige ben je werkzaam in verschillende settings. Zo kun je werkzaam zijn op de polikliniek of in Moeder en Kind centra binnen de ziekenhuizen of in de transmurale en extramurale setting bijvoorbeeld de kraamzorg of een verloskundige praktijk.

Houd je van afwisseling en uitdagingen, kun je omgaan met extreme situaties en heb je affiniteit met deze patiëntencategorie dan is deze opleiding iets voor jou.

Pasgeborene in armen van verpleegkundige

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding krijg je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor obstetrische patiënten.
Binnen de opleiding is onder meer aandacht voor de voortplantingsgeneeskunde, obstetrie en de gezonde en zieke pasgeborene. Naast dit obstetrisch gedeelte, wordt er aandacht besteed aan de patiënt met gynaecologische aandoeningen die relevant zijn voor de obstetrieverpleegkundige. Verder is er aandacht voor andere culturen, ethiek en vrouwenmishandeling.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied Obstetrie. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de obstetrieverpleegkundige.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Voortplantingsgeneeskunde;
 • Seksuologie;
 • Zwangerschap;
 • High Risk Zwangerschap;
 • Baring;
 • Kraambed;
 • Gezonde pasgeborene op de obstetrische afdeling;
 • Zieke pasgeborene op de obstetrische afdeling;
 • Newborn Life Support;
 • Interculturaliteit en vrouwenhulpverlening;
 • Zorgethiek en recht;
 • Evidenced Based Practice;
 • Kwaliteitszorg         

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch
Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in maart en oktober. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.
 

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met een zorginstelling;
  • Werken als verpleegkundige met obstetrische patiënten minimaal 24 uur per week;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
    
 • Doelgroep
  Verpleegkundigen. 
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
     
 • Duur
  De totale opleiding is 13 maanden en bestaat uit 33 scholingsdagen (incl. introductiedag en afronding), verdeeld over 8 lesweken van 4 dagen.   
    
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Obstetrie verpleegkundige.
  Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is voor Obstetrie verpleegkundigen, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.
      
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: