... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Obstetrie & High Care Neonatologie...

Obstetrie & High Care Neonatologie Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieHoud je van afwisseling en uitdaging in werken met zowel de zwangere als de (bedreigde) pasgeborene tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed, dan sluit deze opleiding bij jou aan. Je krijgt te maken met blije en verdrietige momenten. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een gezond kind, maar ook een bedreigde zwangerschap, met als gevolg de geboorte van een zieke of niet levensvatbare pasgeborene.
Tijdens de opleiding is onder meer aandacht voor de voortplantinggeneeskunde, obstetrie, de (zieke) pasgeborene en de High Care Obstetrie. Naast dit obstetrisch gedeelte van de leerweg wordt er ook aandacht besteed aan de zorgvraagster met gynaecologische aandoeningen die relevant zijn voor de obstetrieverpleegkundige.
In veel Moeder en Kind centra zijn er mogelijkheden om zowel de Low Care Pasgeborene als de High Care Pasgeborene (High Care Neonatologie) te bewaken. Wij zijn dan ook van mening dat deze combinatie van de Obstetrie en de High Care Neonatologie zal aansluiten in de praktijk en bij de zorgvrager.
De zorgvragers hebben allemaal een andere achtergrond, denk hierbij aan cultuur, religie en de voorgeschiedenis, ook daar wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding. Naast de medische vakken komen onder meer interculturaliteit, ethiek en vrouwenmishandeling aan de orde.
Houd je van afwisseling en uitdagingen, kun je omgaan met extreme situaties en heb je affiniteit met de Moeder en Kind als zorgvragers dan is deze opleiding iets voor jou.
   
Baby met intensive zorg

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding krijg je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor obstetrische patiënten.
Binnen de opleiding is onder meer aandacht voor de voortplantinggeneeskunde, obstetrie en de gezonde en  zieke pasgeborene. Naast dit obstetrisch gedeelte, wordt er aandacht besteed aan de patiënte met gynaecologische aandoeningen die relevant zijn voor de obstetrieverpleegkundige..
Je herkent de eerste signalen van complicaties en weet hoe te handelen in een acute situatie. Je bent op de hoogte van de complicaties bij neonaten en voert op adequate wijze monitoring uit. Je voert interventies uit en kan deze beargumenteren vanuit de opgedane kennis en inzichten.
 

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het praktijkveld gevolgd. Onder begeleiding van een stagebegeleider vanuit de beroepsvereniging ontwikkel je professionele kerncompetenties in de praktijk van de Obstetrie &High care neonatologie verpleegkundige. Daarnaast leer je Evidence Based Practice te werken.
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De stagebegeleider, opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

 
Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende leereenheden tot je beschikking:

 • Baring ;
 • BIAZ Centraal Zenuwstelsel ;
 • BIAZ Circulatie;
 • BIAZ Respiratie;
 • Centraal Zenuwstelsel HCN;
 • Circulatie HCN;
 • De gezonde pasgeborene op de obstetrie afdeling;
 • De zieke pasgeborene op de obstetrie afdeling;
 • Evidence Based Practice: literatuurstudie;
 • High risk zwangerschap;
 • Interculturaliteit;
 • Kraambed';
 • Kwaliteitszorg: implementatieplan;
 • Reanimatie NLS;
 • Respiratie HCN;
 • Recht en Zorgethiek;
 • Seksuologie;
 • Studieloopbaanbegeleiding HCN&OBST-verpleegkundige;
 • Voortplantingsgeneeskunde;
 • Zwangerschap.

Praktisch
Voor deze opleiding kan je je op verschillende startmomenten inschrijven. De opleiding start 2 x per jaar in maart en oktober. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.

 

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Minimaal 1 jaar werkervaring;
  • Affiniteit met de patiëntencategorie;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
  • Beheersing van de Nederlandse  taal.

   

 • Doelgroep
  Verpleegkundigen die in hun werk betrokken zijn bij de behandeling en zorg voor vrouwen voor en  tijdens de baring en het kraambed. 
  Verpleegkundigen die in hun werk betrokken zijn bij de behandeling en zorg voor neonaten.
   
 • Kosten
  Prijs op aanvraag.
   
 • Duur
  De totale leerweg bestaat uit 40 lesdagen en minimaal 4 praktijkleerperioden. De leerweg duurt 18 maanden op basis van een dienstverband van minimaal 32 uur per week. Er is een minimaal dienstverband van 24 uur per week vastgesteld.
     
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een stagebegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma de Obstetrie &High care neonatologie verpleegkundige.
      
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: