... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Neonatologie Verpleegkundige

Neonatologie Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieEen te vroeg geboren baby >30 weken op een post HC/IC afdeling vraagt om een gespecialiseerde kinderverpleegkundige. Wil je je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg van de te vroeg geboren baby, dan is de opleiding Neonatologie voor jou de uitdaging. Bij deze taak behoort ook stabilisatie tot overplaatsing naar een IC Neonatologie. Op de High Care babyafdeling liggen neonaten en pasgeborenen >30 weken met een complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies. Hierbij kan ademhalingsondersteuning gegeven worden. Ook de vitale functies van de pasgeborene worden bewaakt, ondersteund of overgenomen.
Specifiek bij deze zorg is dat je de ouders begeleidt. De eerste opvang van de pasgeborene vindt plaats op jouw afdeling, waarna soms overplaatsing volgt naar een Intensive Care Neonatologie. Na de acute en intensieve fase volgt terugplaatsing.
Een moeilijke of moeizame start van een baby is een extra belasting voor de ouders maar heeft ook een impact op de hechting tussen de ouders en hun kindje. Deze complexiteit van de zorgvraag vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in dit zorgproces.

Pasgeborene

Doel en inhoud
Je bent kinderverpleegkundige en je beschikt al over een uitgebreide kennis op het gebied van kinderpathologie en van aangeboren aandoeningen. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies, specifiek ten aanzien van de te vroeg geboren baby. De balans bij de te vroeg geborene is een wankel evenwicht dat onder invloed van rust, groei en ontwikkeling in balans zal komen. Na het behalen van je Neonatologie diploma kan je werken als beginnend professional. Je kan dan zelfstandig zorg dragen voor de opvang van een pasgeborene en je kan zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij kan helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder/gezin.


Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s en simulatiebaby's. In een veilige leeromgeving heb je leren analyseren en geoefend met het toepassen van interventies. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

 
De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en geeft kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio- opdrachten t.a.v. theorie en praktijk afgerond. De trainingen van methodieken, maar ook bij het zuur base evenwicht zijn gericht op de pathologie van de neonaat/pasgeborene >32 weken.

Hierna ga je leereenheden volgen ten aanzien van ritme en geleiding, beademing, thema ethiek, agressie en gedrag en de volgende vakinhoudelijke onderwerpen:

 • Aangeboren hartafwijkingen, ODB;
 • NEC, Parenterale voeding;
 • Surfactant;
 • PPHN;
 • Hernia Diafragmatica;
 • Asfyxie;
 • Nidcap, ontwikkelingsgerichte zorg;
 • ECMO;
 • Respiratoire gezondheidsproblemen bij de neonaat;
 • Transport van de neonaat (in- en outhospital);
 • NLS;
 • Nierfunctiestoornissen bij de neonaat;
 • De extreme prematuur. 

Naast de vakinhoudelijke competenties zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.


In verband met de complexiteit van zorg zal de student 2x een stage doorlopen op een Intensive Care Neonatologie.


Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

 

Praktisch
De Neonatologie opleiding start 1 x per jaar in november. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
Voorkeur voor het startmoment van de Neonatologie opleiding, in verband met afronden kinderverpleegkundige, is in mei en november.
 

 • Toelatingseisen
  • Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Kinderverpleegkundige
    
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing.
   
 • Duur
  De totale opleiding (13 maanden bij een fulltime dienstverband) en bestaat uit 22 scholingsdagen.
    
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment dat wordt afgenomen in de praktijk en in de theorie. Aan de hand van je portfolio wordt dan beoordeeld of je competent bent als beginnend Neonatologie verpleegkundige.
  De opleiding is V&VN geaccrediteerd.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
   

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: