... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Kinderverpleegkundige

Kinderverpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieJe bent geboeid door de ontwikkeling die de mens doormaakt van de geboorte tot aan het begin van de volwassenheid. Je wilt werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die voor uiteenlopende aandoeningen in het ziekenhuis worden opgenomen. Je vindt het een uitdaging kinderen van verschillende leeftijden te begeleiden en veiligheid te bieden in de vreemde wereld van het ziekenhuis. Je beschouwt het kind en zijn ouders als een eenheid en je wilt leren samen met ouders die zorg te verlenen, die het kind nodig heeft. Je beseft dat je de zorgverlening aan kind en ouders samen doet met teamgenoten en je wilt je bekwamen in het samenwerken in een team. Je weet hoe je hulpvragen kunt stellen aan andere disciplines en hoe je met hen overlegt. Je hebt inzicht in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in Nederland, zodat je ouders en kind kunt adviseren over hulp buiten het ziekenhuis.
Spreekt dit profiel je aan, dan is de opleiding tot kinderverpleegkundige echt iets voor jou.


close-up van een kind

Doel en inhoud

In het basis gedeelte van 10 maanden leer je zorg te dragen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die voor uiteenlopende aandoeningen in het ziekenhuis worden opgenomen.
Na het volgen van deze opleiding kun je de totale zorg in kaart brengen, coördineren en uitvoeren voor kinderen die zijn opgenomen in een klinische setting. Tijdens de opleiding is er een verdieping in de ontwikkelingsfasen van de gezonde pasgeborene tot jong volwassene. We gaan verder in op specifieke kenmerken bij zieke kinderen.
Je leert :

 • Welke observaties en interventies je bij de verschillende leeftijdsfasen kunt toepassen;
 • Welke specifieke aandoeningen, zowel op het fysieke als psychische vlak bij kinderen mogelijk zijn en welke symptomen zij kunnen vertonen;
 • Veranderingen in de vitale functies, pijn, angst en gezondheidsproblemen die de onderliggende aandoening typeren te herkennen;
 • Vanuit de ontwikkeling en de aandoening  te beredeneren welke interventies in de zorg er nodig zijn.

Je verdiept je in de organisatie en de functie van de Jeugdgezondheidszorg in Nederland voor de preventieve zorg bij kinderen. Doordat kinderen ook langdurig ziek kunnen zijn leer je samen te werken met de extramurale gezondheidszorg voor de curatieve op palliatieve zorg.   

In het tweede gedeelte van 6 maanden maak  je in overleg met de leidinggevende een keuze voor een minor waarin verdiepende leerstof wordt aangeboden voor zorgverlening aan intensieve zorg aan grotere kinderen of ernstig zieke neonaten (HC, level 2).

Kijk hier voor uitgebreide informatie over de minor Chronisch intensieve zorg voor kinderen, de minor High Care Neonatologie, level 2 en de specifieke leereenheden.

   
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied kinderverpleegkunde. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de kinderverpleegkunde.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.


Praktisch
Bij voldoende deelnemers start de opleiding  2 x per jaar in maart en oktober. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.
 

 • Toelatingseisen:
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
  • Werken op een kinderafdeling afdeling minimaal 24 uur per week;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
    
 • Doelgroep
  Verpleegkundigen die in hun werk betrokken zijn bij de behandeling en/of zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.  
  .
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
     
 • Duur
  De totale opleiding is 16 maanden en bestaat uit 45 scholingsdagen (incl. introductiedag en afronding), verdeeld over 15 lesweken van 2 tot 4 dagen en 1 introductiedag.
      
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Kinderverpleegkundige.
      
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: