... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Interventie Verpleegkundige Cardiologie

Interventie Verpleegkundige Cardiologie

Erasmus MC ZorgacademieWil je als verpleegkundige een actieve bijdrage leveren in de complexe zorgvraag van de cardiologische patiënt die een interventie moet ondergaan? Dan zal deze opleiding je zeker aanspreken. In de afgelopen jaren heeft de Interventiecardiologie zich snel ontwikkeld. Steeds meer ingrepen vinden plaats met minimale invasieve chirurgie. Er is steeds meer mogelijk met interventiecardiologie waardoor open hartoperaties voorkomen kunnen worden.
Als Interventie Verpleegkundige Cardiologie heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig voor de specialistische handelingen die uitgevoerd worden in de cardiologische interventielaboratoria.
De patiënt die voor onderzoek en of behandeling naar de cardiologische interventie afdeling komt, is geheel afhankelijk van de wijze waarop jij de expliciete en impliciete zorg verleent. Je observeert, analyseert, implementeert en handelt naar bevinden in samenwerking met het team.
Het op een juiste wijze interpreteren van deze zorgvraag vergt kennis, visie en deskundigheid van de Interventie Verpleegkundige Cardiologie.

Interventie cardio

Doel en inhoud

Na het behalen van je Interventie Cardiologie opleiding kan je als beginnend professional op een Interventie afdeling maar ook op een CCU werken. Je kunt dan zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een cruciale periode. Het hart is de motor van ons lichaam en wanneer deze motor niet optimaal functioneert, zal dit gevolgen hebben voor alle vitale functies.
Tijdens je opleiding heb je geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten en heb je de specifieke situaties in een veilige leeromgeving kunnen analyseren. In de praktijk leer je de vaardigheden onder begeleiding van een ervaren collega.
 

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft een theoretische component, vakinhoudelijke kennis en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent is gebaseerd op de 7 kerncompetenties van de Canmed´s en worden in een portfolio zichtbaar gemaakt.
Daarnaast leer je richtlijnen, protocollen en Evidence Based Practice of Best Practice toe te passen. Deze onderwerpen zijn als een rode draad door de theorie en praktijk verweven.
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Enkele vakinhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Coronair Anatomie, Morfologie en klepafwijkingen;
 • ABCDE methodiek;
 • Invasieve Imaging Technieken (FFR/ CFR/IVUS);
 • Invasieve Imaging technieken (IVUS) ;
 • PCI behandelmethoden (rotablator, laser, stents);
 • Steriel werken;
 • Stralingshygiëne;
 • Vaardigheid respiratie, beademen masker en ballon, assisteren intubatie.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen, praktijkopdrachten en een literatuur onderzoek-/ implementatieplan welke allen in het portfolio opgenomen worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.

In verband met de complexiteit van zorg zul je  een stage doorlopen op een Intensive Care afdeling. Indien het ziekenhuis over een interventieafdeling beschikt is het wenselijk om ook hier een stage te lopen.

Praktisch

De IVC opleiding start 4 x per jaar in januari, april, september en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
 

 • Toelatingseisen
  • Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Indien je in het bezit bent van een CCV diploma kan je in aanmerking komen voor een EVC procedure. Heb je de CCV opleiding recent behaald dan kan het vrijstellingenbeleid voor jou van toepassing zijn.
    
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
   
 • Duur
  De totale opleiding (13 maanden bij een fulltime dienstverband) bestaat uit 44 scholingsdagen.
      
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment dat wordt afgenomen in de praktijk en in de theorie. Aan de hand van je portfolio wordt dan beoordeeld of je competent bent als beginnend Interventie Verpleegkundige Cardiologie.
  Accreditatie V&VN en NVHVV.
      
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
   
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: