... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Intensive Care Verpleegkundige

Intensive Care Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieWerk je als verpleegkundige op een Intensive Care afdeling? Draag je de zorg voor patiënten met een hoog complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies? Dan zal deze opleiding bij jou aansluiten. De vitale functies van de patiënt moeten bewaakt, ondersteund of overgenomen worden. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisciplinair team. Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van de patiënt en zijn naasten in dit ingrijpende ziekteproces.


Intensive Care verpleegkundige

Doel en inhoud
Je volgt een brede opleiding waarmee je na het behalen van je Intensive Care diploma kan werken als beginnend professional op een IC afdeling. Je leert over de achtergronden en oorzaken van bedreigde vitale functies, hoe je deze kan observeren en analyseren en welke interventies noodzakelijk zijn. Je kunt dan ook zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Hierbij heb je te maken met ethische dilemma's zowel vanuit de patiënt en zijn familie als vanuit de medische/verpleegkundige kant. Je werkt met elkaar aan het overplaatsen van de patiënt naar een gewone verpleegafdeling met als achterliggende gedachte dat deze patiënt weer naar huis gaat. Soms is dit niet mogelijk en zal je de patiënt verliezen. Het werken op een intensive care stelt eisen aan je beroepshouding en vereist goede communicatieve vaardigheden. Deze komen in de opleiding aan de orde.
Omdat je tijdens de opleiding hebt geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten heb je veel problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.
 
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
De  opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat de kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. theorie en praktijk afgerond.

Leereenheden die hierop volgen zijn:

 • Beademing in al zijn vormen, ademhalingsondersteuning CPAP, BIPAP;
 • Circulatie ritme en geleiding, pacemaker, IABP, shock, infarcten;
 • SAB, clippen en coilen;
 • Traumatologie;
 • Acuut ziek kind.

Naast de vakinhoudelijke competenties zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.

De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen, praktijkopdrachten en een literatuuronderzoek/ implementatieplan die alle in het portfolio opgenomen worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.


Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Praktisch
De IC opleiding start 4 x per jaar in januari, april, september en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
 

 • Duur
  De totale opleiding (18 maanden bij een fulltime dienstverband) bestaat uit 35 scholingsdagen en is CZO erkend.
     
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment dat wordt afgenomen in de praktijk en in de theorie. Aan de hand van je portfolio wordt beoordeeld of je competent bent als beginnend Intensive Care Verpleegkundige.
     
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
      
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl