... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige

Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieOp de Neonatale Intensive Care heb je de zorg voor premature/pasgeborenen 24 weken. De samenhang van de complexe zorgvraag, ontwikkelingsgerichte zorg, ernstige bedreiging van vitale functies en de beademing in al zijn vormen maakt het noodzakelijk je kennis te verbreden op dit specifieke gebied en de daarmee samenhangende problematiek. Specifiek bij deze zorg aan de 'extreme' prematuur is dat jij de zorg hebt voor de begeleiding van de ouders in deze complexe en kritische periode. De ouder ziet jou als 'de' gesprekspartner bij hun vragen over onzekerheid, afhankelijkheid, hechting en de grenzen van ethische dilemma's.
Deze complexiteit vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in dit zorgproces. Wil je gaan werken op de Intensive Care Neonatologie dan is deze opleiding voor jou de uitdaging.


Baby op de intensive care

Doel en inhoud
Je bent kinderverpleegkundige en je beschikt al over een uitgebreide kennis op het gebied van kinderpathologie en van aangeboren aandoeningen. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies, specifiek ten aanzien van de te vroeg geboren baby. De balans bij de te vroeg geborene is een wankel evenwicht, dat onder invloed van rust, groei en ontwikkeling in balans zal komen. Na het behalen van je ICN diploma kan je werken als beginnend professional. Je kan dan zelfstandig de opvang van een (extreme)prematuur en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij kan helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder/gezin.

Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s en simulatiebaby's. In een veilige leeromgeving heb je kunnen analyseren en je interventies toe kunnen passen. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.


De start van de opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat de kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. de theorie en de praktijk afgerond. De trainingen van methodieken, maar ook bij het zuur base evenwicht, zijn gericht op de pathologie van de neonaat/pasgeborene >25 weken.

Hierna ga je leereenheden volgen ten aanzien van hartritme en geleiding, beademing, thema ethiek, gedrag en agressie en de volgende vakinhoudelijke onderwerpen:

 • Aangeboren hartafwijkingen, ODB;
 • NEC, Parenterale voeding;
 • Surfactant;
 • PPHN;
 • Hernia Diafragmatica;
 • Asfyxie;
 • Nidcap, ontwikkelingsgerichte zorg;
 • ECMO; 
 • Respiratoire gezondheidsproblemen bij de neonaat;
 • Transport van de neonaat (in- en outhospital);
 • Merologische aandoeningen bij de neonaat;
 • NLS;
 • Nierfunctie stoornissen bij de neonaat;
 • De extreme prematuur.

Naast de vakinhoudelijke competenties zijn er generieke competenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De student werkt gedurende zijn hele opleiding op een Intensive Care Neonatologie en loopt een stage op de Obstetrie afdeling. De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk

Praktisch

De ICN opleiding start 2 x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.  

 • Toelatingseisen
  • Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd
  • Diploma Kinder- of Obstetrieverpleegkundige 
 • Duur
  De totale duur opleiding is 14 maanden bij een fulltime dienstverband.   
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment door praktijk en theorie. Aan de hand van je portfolio wordt dan beoordeeld of je competent bent als beginnend Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige.
  De opleiding is CZO erkend.
      
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
    
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: