... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Intensive Care Kinderverpleegkundige

Intensive Care Kinderverpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieWil jij gaan werken op een Intensive Care voor Kinderen (ICK) van 0-18 jaar dan biedt deze opleiding jou de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om verantwoorde zorg te geven aan het kind en zijn ouders. Op de ICK draag je zorg voor kinderen met een hoog complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies.
De vitale functies van het kind moeten worden bewaakt, ondersteund of overgenomen. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisciplinair team.
Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van het kind en zijn ouders in dit ingrijpende ziekteproces in het gezin. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.


Foto ingang Sophia ziekenhuis

Doel en inhoud
Vanwege de specifieke doelgroep (kinderen), is een diploma kinderverpleegkundige (SVK) een voorwaarde voor deze opleiding.
Vakinhoudelijke kennis wordt breed aangeboden. De kennis van de IC Neonatologie opleiding is onderdeel van deze opleiding omdat de postoperatieve zorg van de neonaat plaatsvindt op de ICK.
Daarnaast zullen er leereenheden aangeboden worden die gevolgd worden met de volwassenen IC/SEH opleiding.
Je werkt met elkaar aan het overplaatsen van het kind naar een gewone verpleegafdeling met als achterliggende gedachten dat het kind weer naar huis gaat. Soms is dit niet mogelijk en zal je het kind verliezen. Dat vraagt ook om communicatieve en sociale vaardigheden.
In de opleiding worden ethische dilemma's besproken, zowel vanuit het kind en zijn ouders/gezin als vanuit de medische/verpleegkundige kant. Vooral op deze afdeling wordt er gewerkt in een multidisciplinair team.
Na je opleiding kan je als beginnend professional werken op de Intensive Care Kinderen.
Omdat je tijdens de opleiding hebt geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten heb je veel problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
De eerste leereenheid van de opleiding is de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat de kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling, ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. theorie en praktijk afgerond.
Leereenheden die hierop volgen zijn:

 • Beademing in al zijn vormen, ECMO, ademhalingsondersteuning;
 • Circulatie, thoraxchirurgie, Hernia Diafragmatica;
 • Neurochirurgie, Cranio,Traumatologie, Dialyse;
 • Acuut ziek kind.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit van zorg voor de chirurgische neonaat zal de student een stage doorlopen op een Intensive Care Neonatologie afdeling.
 

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Praktisch
De ICK opleiding start 2 x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
 

 • Toelatingseisen
  • Specialistische Verpleegkundige Kinder (SVK);
  • Maatwerktraject SVK bespreekbaar
  • BIG registratie
    
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
   
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 12 deelnemers per startmoment (met meerdere uitstroomprofielen).      
   
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment dat wordt afgenomen in de praktijk en in de theorie. Aan de hand van je portfolio wordt beoordeeld of je competent bent als beginnend Intensive Care Kinderverpleegkundige.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
     
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl 

null

Direct naar: