... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / High Care Verpleegkundige

High Care Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieWerk je als verpleegkundige op een High Care afdeling waar je de zorg draagt voor patiënten met een complexe zorgvraag en waarvan de vitale functies bedreigd zijn dan zal deze opleiding bij jou aansluiten. De vitale functies van de patiënt moeten bewaakt, ondersteund of overgenomen worden waarbij er een goede respons is of wordt verwacht op de ingestelde interventies. In deze complexe zorgsetting werk je samen in een multidisciplinair team. Je draagt specifiek de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van patiënt en naasten in dit ingrijpende proces. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.


Twee verpleegkundigen aan een ziekenhuisbed

Doel en inhoud
Je krijgt een brede opleiding waarmee je na het behalen van je High Care diploma als beginnend professional kan werken op een afdeling waar voor patiënten gezorgd wordt waarvan de vitale functie bedreigd zijn of die het risico lopen dat er stoornissen optreden in de vitale functies. Je kunt zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij helpt de patiënt bij het weer verkrijgen van grip op zijn leven.
Doordat je tijdens de opleiding hebt geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten heb je in een veilige leeromgeving de specifieke problematiek kunnen analyseren en heb je geoefend in het toepassen van gekozen interventies. Onder leiding van vakexperts en met je medestudenten verdiep je je kennis en vaardigheden zodat je deze goed voorbereid kan toepassen in je eigen praktijk.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen afgerond en met portfolio opdrachten t.a.v. theorie en praktijk.

Hierna ga je leereenheden volgen ten aanzien van hartritme en geleiding, beademing, thema ethiek, gedrag en agressie en de volgende vakinhoudelijke onderwerpen:

 • Beademing, CPAP, BIPAP, Volume support;
 • Circulatie, Shock, Infarcten;
 • SAB, clippen en Coilen;
 • Traumatologie.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.

De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen, praktijkopdrachten en een literatuur onderzoek / implementatieplan die allemaal in het portfolio opgenomen worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit van zorg zal de student een stage doorlopen op een Intensive Care afdeling.


Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Praktisch

De opleiding start 4 x per jaar in januari, april, september en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
.

 • Toelatingseisen
  Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
       
 • Duur
  De totale opleiding duurt  12 maanden en bestaat uit ca. 22 scholingsdagen.
    
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment voor de praktische en theoretische component van de opleiding. Aan de hand van je portfolio wordt beoordeeld of je competent bent als beginnend High Care verpleegkundige. De opleiding V&VN geacrediteerd.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
   
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: