... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / High Care Kinderverpleegkundige

High Care Kinderverpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieWil je als kinderverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg dan is de opleiding HCK voor jou een uitdaging. Op de specialistische kinderafdeling liggen kinderen van 0-18 jaar met een complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies.  Op de High Care worden kinderen opgenomen die een goede respons hebben op de ingestelde interventies. De zorg op een High Care is complex en je werkt in een multidisciplinair team om de zorg en de veiligheid van het kind te waarborgen. De vitale functies van het kind moeten worden bewaakt, ondersteund of overgenomen.
Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van het kind en zijn ouders in dit ingrijpende gezinsproces. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.

3 plaatjes high care kinderen

Doel en inhoud
Als (kinder)verpleegkundige beschik je al over uitgebreide kennis op het gebied van kinderziektes en aangeboren aandoeningen. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies bij de specifieke kinderproblematiek. De balans bij het kind is een wankel evenwicht, dat onder invloed van groei en ontwikkeling steeds verandert. Na het behalen van je High Care Kinderverpleegkunde diploma kan je werken als beginnend HCK verpleegkundige. Je begeleidt zelfstandig het kind en zijn familie tijdens een ingrijpende en cruciale periode en je speelt een belangrijke rol bij het herstellen van de balans van kind en ouder/gezin.

Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiëntjes. Je kunt met vakexperts en medestudenten in een veilige leeromgeving oefenen. Met de aangeboden kennis kan je analyses maken en onderbouwde interventies kiezen. Je leert deze op een juiste manier uit te voeren in je eigen praktijk.
 
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
De start van de opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat kennis en inzicht over de vitale functies van de Respiratie, Circulatie en het Centraal Zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. de theorie en de praktijk afgerond. De trainingen van methodieken, maar ook bij het zuur base evenwicht zijn gericht op de pathologie van het kind van 0-18 jaar.

Hierna ga je leereenheden volgen ten aanzien van hartritme en geleiding, beademing, thema ethiek, gedrag en agressie.
Hierna ga je leereenheden volgen met de volgende vakinhoudelijke onderwerpen:

 • Aangeboren hartafwijkingen;
 • NEC, Parenterale voeding;
 • Tracheostoma;
 • Intoxicatie;
 • Acuut ziek kind;
 • Brandwonden;
 • PBLS/NLS.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. Het niveau van de opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit van zorg zal de student een stage doorlopen op een Kinder Intensive Care afdeling.

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
 
Praktisch
De opleiding start 2 x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
 

 • Toelatingseisen
  Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
   
 • Duur
  De totale duur opleiding (8 maanden bij een minimaal dienstverband van 32 uur per week) bestaat uit ca. 18 scholingsdata.
   
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment dat wordt afgenomen in de praktijk en in de theorie. Aan de hand van je portfolio wordt beoordeeld of je competent bent als beginnend High Care Kinderverpleegkundige. De opleiding is V&VN geaccrediteerd.
    
 • Start 
  Rooster op aanvraag.
   
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: