... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Hematologieverpleegkundige

Hematologieverpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieBen je als verpleegkundige werkzaam op een hematologie afdeling dan heb je ervaren hoe dynamisch en afwisselend dit vakgebied is.
Het werk van een hematologieverpleegkundige is veelzijdig en omvat het hele spectrum van zorg. Van preventie tot diagnostiek, van curatie tot palliatie. De diagnose komt in veel situaties onverwacht, als hematologieverpleegkundige heb je een belangrijke rol in de begeleiding van de patiënt en zijn naaste omgeving. Je geeft voorlichting, advies en instructie afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt. Preventief onderzoek, complexe en langdurige behandelmethoden hebben geleid tot een intensivering van de zorg met een multidisciplinair karakter.
De veelal intensieve behandelingen kunnen leiden tot hemodynamische instabiliteit en vereisen dat je de gezondheidstoestand van de patiënt continu observeert en je interventies bijstelt op basis van je evaluatie.
Hou je van uitdaging en spreekt dit specialisme je aan dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.


Microscopisch beeld van bloedplaatsjes

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met een hematologische aandoening. Daarnaast leer je deze te herkennen en toe te passen in de praktijk.
Je leert alert te zijn op infecties, bloedingen, nierfunctiestoornissen, cardiale klachten, neurologische complicaties en hemodynamische instabiliteit. Je krijgt kennis aangeboden over de aandoening, behandeling, de voorgeschiedenis van de individuele patiënt en de preventieve maatregelen die bij een bepaalde behandeling worden genomen.

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied hematologieverpleegkundige . Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de hematologie.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Hemato-oncologie;
 • Hematologie; 
 • Hemato-oncologie specifiek;
 • Klinisch redeneren;
 • Communicatie en transitie in de hematologie;
 • Professionaliseren binnen de hematologie;
 • Zorg voor kwaliteit;
 • Studieloopbaanbegeleiding hematologieverpleegkundige.

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktische informatie
Bij voldoende deelnemers start de opleiding 1 x per jaar in januari. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Werkzaam op een hematologie afdeling;
  • Minimaal dienstverband van 24 uur per week;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse taal.
 • Doelgroep
  Verpleegkundigen die in hun werk betrokken zijn bij de behandeling en/of zorg voor patiënten met een hematologische aandoening.  
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing.  Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
   
 • Duur
  De totale opleiding is 10 maanden en bestaat uit 17 scholingsdagen (incl. introductiedag en diplomering), verdeeld over 8 lesweken van 1 à 2 dagen en 1 introductiedag.   
   
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma hematologieverpleegkundige .
  Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
  Inschrijven via Osiris

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: