... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / High Care Neonatologie, level 2 (minor)

High Care Neonatologie, level 2 (minor)

Erasmus MC ZorgacademieMet de komst van nieuwe technieken en inzichten door medisch- en verpleegkundigonderzoek, heeft de zorg voor het zieke kind in Nederland de afgelopen tientallen jaren een grote vlucht genomen. Geavanceerde behandelingen maken het mogelijk om de te vroeg geborene in leven te houden. De zorg is hierdoor complexer geworden en vraagt van kinder- of obstetrieverpleegkundigen, die werkzaam zijn op een neonatologie afdeling, couveuse afdeling of "moeder en kind" centra, een extra deskundigheid.
Deze minor rust de kinder- of obstetrieverpleegkundige toe in het verlenen van deze specifieke zorg.
Wil je als kinder- of obstetrieverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg van de te vroeg geboren baby, dan is het leertraject High Care Neonatologie (level 2) de uitdaging voor jou. Bij een te vroeg geboren baby is er een verhoogd risico op bedreiging van de vitale functies en dit vraagt om specifieke observaties en interventies. Een moeilijke of moeizame start van een baby brengt een extra belasting bij de ouders en heeft een impact op de hechting tussen de ouders en hun kindje. De complexiteit van zorg voor neonaten vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in dit zorgproces.

Pasgeborene

Doel (en inhoud)
Dit leertraject start met de Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ). Dit onderdeel bevat kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. De training ABCDE methodiek en het zuur base evenwicht, zijn gericht op de pathologie van de neonaat/pasgeborene >32 weken. Hierna ga je je verdiepen in vakinhoudelijke onderwerpen die gericht zijn op de specifieke zorg voor de neonaten

Programma
Tijdens dit leertraject komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Basis intensieve acute zorg (BIAZ + NLS + specifieke vaardigheden);
 • Pathologie bij zwangerschap en kraambed (vrijstelling voor obstetrieverpleegkundige);
 • Stofwisseling bij neonaten;
 • Respiratie bij neonaten;
 • Circulatie bij neonaten;
 • CZS bij neonaten;
 • Communicatie en transitieprocessen tijdens de zorg voor neonaten;
 • Klinisch redeneren.

   
Het theoretische gedeelte van dit leertraject wordt gevolgd bij Erasmus MC Zorgacademie. Het praktische gedeelte wordt in het eigen werkveld gevolgd. Afhankelijk van je eigen werkveld kan een extra stage  op de IC neonatologie afdeling tijdens je opleiding wenselijk zijn.
 

Praktische informatie

 • Toelatingseisen
  - Diploma Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde;
  - Diploma Verpleegkundige Vervolgopleiding  Obstetrie;
  - Dienstverband met een zorginstelling;
  - Werken op een neonatologieafdeling, couveuseafdeling of "moeder en kind"centrum.
    
 • Doelgroep
  Kinderverpleegkundigen in opleiding, reeds afgestudeerde Kinder- of Obstetrieverpleegkundigen die werkzaam zijn op een neonatologie afdeling, couveuse afdeling of in een "moeder en kind" centrum. Kinderverpleegkundigen die de andere minor gevolgd hebben en die een nieuwe uitdaging zoeken in de zorg voor neonaten.
     
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
       
 • Duur
  Het leertraject "High Care Neonatologie level 2" (minor) bestaat uit 18 lesdagen van 8 uur en heeft een duur van 6 maanden. Daarnaast is het mogelijk om, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring, een aangepast programma te volgen volgens de z.g. leerarrangementen.
    
 • Afronding
  Na het succesvol afronden van dit leertraject ontvang je een certificaat van de gevolgde minor.
    
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de het leertraject 2 x per jaar in januari / februari en in  juni / juli. Ben je in opleiding tot Kinder- of Obstetrieverpleegkundige dan is dit leertraject als een van twee (keuze) minoren een onderdeel van je opleiding. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag

   

Aanmelden

Meer informatie
tel.: 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl