... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Geriatrie verpleegkundige

Geriatrie verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieAls je werkt als verpleegkundige met geriatrische patiënten dan merk je dat het aantal oudere patiënten is gestegen. Soms heeft de oudere patiënt naast zijn aandoening specifieke zorg nodig. De geriatrische patiënt onderscheidt zich van andere patiënten door de multiproblematiek en a-specifieke presentatie van ziektes. Ben je betrokken bij de diagnostiek, behandeling en zorg voor de geriatrische patiënt en wil je je graag verder ontwikkelen in dit vakgebied, dan is deze opleiding iets voor jou!
Doel en inhoud
Na het volgen van deze opleiding kun je de totale zorg in kaart brengen, coördineren en uitvoeren voor Geriatrische patiënten.
Je leert naast de somatische, ook psychische, functionele en sociale problemen in kaart te brengen. Ook is er ruim aandacht voor je rol als begeleider van naasten die, gevraagd en ongevraagd, betrokken zijn bij de mantelzorg.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied de Geriatrie verpleegkundige. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de Geriatrie.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Inleiding van de gerontologie en geriatrie;
 • Kwetsbare ouderen;
 • Klinische geriatrie;
 • Multiproblematiek bij de geriatrische patiënt.

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch

Bij voldoende deelnemers start de opleiding in het najaar. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.

 

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
  • Werken met geriatrie patiënten minimaal 24 uur per week;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Doelgroep
  Verpleegkundigen in de intra-murale setting (ziekenhuizen, verpleegtehuizen).
  Verpleegkundigen in de trans- en extramurale setting (thuiszorg, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig consulenten).
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.

   
 • Duur
  De totale opleiding is 13 maanden en bestaat uit 30 scholingsdagen (incl. introductiedag en afronding), verdeeld over 8 lesweken van 2 tot 4 aaneengesloten dagen, 1 introductiedag en een aantal toetsdagen.
    
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Geriatrieverpleegkundige.
  Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
    
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: