... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Endoscopie Verpleegkundige MDL - Long

Endoscopie Verpleegkundige MDL - Long

Erasmus MC ZorgacademieAls endoscopie verpleegkundige werk je op een polikliniek voor patiënten met Maag-, Darm- & Leverziekten, een klinische afdeling Interne Specialismen of een Endoscopieafdeling.
Je organiseert de zorg voor de patiënt, je geeft informatie en instructie aan patiënten die een endoscopisch onderzoek ondergaan en assisteert, voor en tijdens de ingreep. Je weet welke risico's er aan de endoscopische ingreep zijn verbonden en je observeert de patiënt op de vitale functies en het welbevinden om complicaties tijdens en na de ingreep vroegtijdig te herkennen. Je assisteert de medisch specialist bij diverse geavanceerde, diagnostisch endoscopische onderzoeken en therapeutische behandelingen. Je draagt zorg voor het instrumentarium en de behandelruimtes. Je handelt zelfstandig binnen je eigen professionele verantwoordelijkheid.
Om deze functie goed uit te voeren ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo ken je de endoscopische technieken en weet je welke richtlijnen er gelden m.b.t . de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg.
Alle bovenstaande facetten van de uitoefening van het beroep zijn in de opleiding meegenomen.
Voel je je uitgedaagd om je verder te bekwamen als endoscopie verpleegkundige? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

Verpleegkundige met endoscoop

Doel (en inhoud)
Als je het diploma van endoscopie verpleegkundige hebt behaald en je wil je verder bekwamen in de endoscopie, dan kan je instromen bij de leereenheid long endoscopie (die als aparte module wordt aangeboden).
Je kunt deze ook aansluitend aan de opleiding endoscopie MDL volgen.

Programma
De opleiding besteedt naast de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitude, aandacht aan algemene verpleegkundige vaardigheden. Denk hierbij aan communiceren, klinisch redeneren en zorg voor kwaliteit.
Het theorieonderwijs van de opleiding volg je afwisselend in Leiden en Rotterdam.
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, opdrachten die je samen met medestudenten uitvoert en zelfstudie. Een open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. Het grootste gedeelte van het leren vindt plaats in de praktijk. Het resultaat en de ontwikkeling laat je zien in je digitale portfolio. De (praktijk)opleider en gastdocenten zullen je hierin coachen.

Aansluitend aan de vervolgopleiding Endoscopie verpleegkundige MDL kan de Endoscopie verpleegkundige Long module gevolgd worden. Deze start in september met een introductie.
 

Praktische informatie

 • Toelatingseisen

  * Endoscopie MDL
  -  Diploma verpleegkundige BIG geregistreerd;
  -  Tenminste 24 uur per week werkzaam op een afdeling waar endoscopisch onderzoek wordt
     uitgevoerd;
  -  PC-vaardig in Word, email en internet;
  -  Beheersing Nederlandse taal.
     
  * Endoscopie Long
  -  Je bent in het bezit van het diploma Endoscopie verpleegkundige MDL of je bent in opleiding
     tot Endoscopie verpleegkundige MDL;
  -  Zie verder bovenstaande eisen.
     
 • Doelgroep
  - Verpleegkundigen BIG geregistreerd in de intra-murale setting (ziekenhuizen); 
  - Verpleegkundigen werkzaam voor tenminste 24 uur binnen de GE (ziekenhuis of diagnostisch centrum;
  - Tenminste drie maanden werkervaringen binnen specialisme GE.
     
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
       
 • Duur
  De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkcomponent. De theoriecomponent omvat 15 dagen (inclusief 1 congresdag) en 3 verplichte stagedagen. De praktijkcomponent omvat minimaal 900 klokuren, conform de eisen van het CZO. 
    
 • Afronding
  Voor de endoscopie verpleegkundige MDL geldt dat de opleiding is opgenomen bij de door het CZO erkende opleidingen. Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.
  Voor het onderdeel Long wordt een huisdiploma afgegeven door de opleidingsinstituten. 
    
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2x per jaar in maart en oktober.
  Inschrijfroutes zijn:
  - ENS MDL maart 2018: Rotterdam inschrijven
  - ENS MDL + LONG maart 2018: Rotterdam inschrijven
  - ENS LONG als aparte leereenheid, met introductie en instroom in
  september 2018: Rotterdam inschrijven
    
  De student kan zich aanmelden via de website van Educatie Zorgsector LUMC
  of via de website van het Erasmus MC Academie

Aanmelden

Meer informatie:
* Educatie Zorgsector LUMC 
Mariska Schoonderwoerd  
Tel. 071 - 526 8563 
E-mail: m.schoonderwoerd-bosmans@lumc.nl

* Erasmus MC Academie
Marie Christine Vissers
Tel.: 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: