... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Chronisch intensieve zorg voor kinderen...

Chronisch intensieve zorg voor kinderen (minor)

Erasmus MC ZorgacademieDe zorg voor het zieke kind heeft in Nederland de afgelopen tientallen jaren een grote vlucht genomen. Met de komst van nieuwe technieken en de vele mogelijkheden heeft het beroep van kinderverpleegkundige niet stil gestaan. De succesvolle behandeling van ernstige zieke kinderen heeft er voor gezorgd dat de populatie kinderen op de kinderafdeling drastisch is veranderd. De zorg is hierdoor complexer geworden en vraagt van kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn op deze afdelingen, verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg of kinderhospices een extra deskundigheid. Dit leertraject rust deze verpleegkundigen uit voor het verlenen van deze specifieke zorg.
Wil je als kinderverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg voor kinderen met een langdurig behandelproces of chronische aandoening, dan is dit leertraject echt iets voor jou. De zorg voor kinderen met een chronische aandoening of een langdurig behandeltraject vraagt om specifieke observaties, en interventies. De impact op ouders en gezinnen van een kind met een chronische en of levensbedreigende aandoening is groot en vraagt om specifieke begeleiding van jou als kinderverpleegkundige.
De zorg voor deze kinderen in een ziekenhuissetting is complex en concentreert zich steeds meer in specifieke zorgcentra. Daarnaast is er steeds meer de behoefte om deze kinderen sneller naar huis te laten gaan, waar zij afhankelijk zijn van de thuiszorg. Dit vraagt van kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg een specifieke deskundigheid.

Kinderoncologie 450x150

Doel en inhoud
Dit leertraject start met de Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ). Dit onderdeel bevat kennis en inzicht over de vitale functies van respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang bij kinderen. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. De training ABCDE methodiek is gericht op de pathologie van deze specifieke groep kinderen.
Hierna ga je je verdiepen in vakinhoudelijke onderwerpen die gericht zijn op de specifieke aandoeningen en zorg voor kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening.

Programma
Tijdens dit leertraject komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Basis intensieve acute zorg  (BIAZ + PALS + specifieke vaardigheden);
 • Begeleiding bij ernstige ziekte en / of sociale problematiek;
 • Intern Milieu;
 • Gastrochirurgie;
 • Neurologie;
 • Oncologie;
 • Communicatie en transitieprocessen bij kinderen met een chronische (en/of levensbedreigende) aandoening;
 • Klinisch redeneren.

    
Het theoretische gedeelte van dit leertraject wordt gevolgd bij Erasmus MC Zorgacademie. Het praktische gedeelte wordt in het eigen werkveld gevolgd. 
 

Praktische informatie

 • Toelatingseisen
  - Diploma Verpleegkundige Vervolgopleiding kinderverpleegkunde;
  - Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  - Dienstverband met zorginstelling.
    
 • Doelgroep
  Reeds afgestudeerde (kinder)verpleegkundigen die werkzaam zijn op afdelingen waar deze kinderen worden behandeld, of verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de thuiszorg / kinderhospices.
     
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
    
 • Duur
  Het leertraject "Chronisch intensieve zorg voor kinderen" (minor) bestaat uit 18 lesdagen van 8 uur en heeft een duur van 6 maanden. Daarnaast is het mogelijk om, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring, een aangepast programma te volgen volgens de z.g. leerarrangementen.
    
 • Afronding
  Na het succesvol afronden van dit leertraject ontvang je een certificaat van de gevolgde minor.
    
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start het leertraject 2 x per jaar in januari / februari en in juni / juli. Ben je in opleiding tot Kinderverpleegkundige dan is dit leertraject als een van twee (keuze) minoren een onderdeel van je opleiding. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.

   

  Inschrijven via Osiris

Meer informatie
tel.: 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl