... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Casemanager

Casemanager

Erasmus MC ZorgacademieDe gezondheidszorg is continue in beweging. De mogelijkheden in diagnostiek en behandeling zijn de laatste jaren enorm uitgebreid.  Klinische opnames zijn intensief en complex.  Patiënten die minder complexe zorg behoeven worden sneller naar huis geplaatst. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op extramurale zorg. Patiënten participeren actief in zorg- en behandelprocessen, zij laten zich via diverse (digitale) bronnen informeren en stellen terecht hoge eisen aan de zorg.

Door de complexiteit van zorg en co-morbiditeit  werken diverse hulpverleners samen in het behandeltraject. Deze ontwikkelingen vragen om  goede coördinatie van de zorg (casemanagement). Verpleegkundigen met een specifiek aandachtsveld of expertise  hebben als casemanager de taak om deze patiënten te begeleiden en hun zorgtrajecten te structureren en te stroomlijnen.

Om processen efficiënt en goed gecoördineerd te doen verlopen werk  je  samen met hulpverleners en behandelaars uit diverse werkvelden. Je bouwt een netwerk op, onderhoudt contacten op verschillende niveaus en initieert overleggen. Op basis van je expertise adviseer je  patiënten, collega's en behandelaars. Casemanager is een uitdagende functie die veel kansen biedt om je verder te ontwikkelen en je te positioneren.

Spreekt deze spin-in-het-web functie  je aan, dan is de scholing casemanager wellicht iets voor jou.

Casemanager overlegt met patient

Doel en inhoud
Deze scholing bied je een beeld van de mogelijkheden voor de uitvoering van je functie. Daarnaast reiken we je handvatten en methodieken aan die je kunt inzetten voor het invoeren van je functie als casemanager.

Programma
De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • Casemanagement in de praktijk;
 • Gezondheidsvoorlichting en -bevordering; 
 • Persoonlijk ondernemerschap, samenwerken; 
 • Zelfmanagement, communicatie en coaching; 
 • Onderhandelen en emotiemanagement; 
 • Ontwikkeling en implementatie (van zorgpaden);
 • Wetgeving en juridische consequenties;
 • Evidence based practice en implementatie. 
       

Praktisch  

 • Doelgroep
  Verpleegkundig en in de functie van coördinator van zorg.
  Verpleegkundig consulenten.
  Verpleegkundigen die als casemanager gaan werken of werkzaam zijn.  

 

 

 • Duur
  Deze scholing bestaat uit 11 lesdagen verspreid over een periode van 6 maanden. Heb je al een diploma van een verpleegkundige vervolgopleiding dan heb je misschien vrijstelling voor  bepaalde onderdelen. Omdat je als casemanager vaak gericht bent op een specifiek vakgebied, bieden wij de mogelijkheid voor een scholingstraject op maat, waarbij je extra modulen kan volgen die specifiek gericht zijn op de verdere ontwikkeling van je vakinhoudelijke expertise.

 

 • Afronding
  Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en de transfer van theoretische kennis en inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. Voor de afronding van deze scholing hebben we daarom naast een theoretische toets gekozen voor praktijkopdrachten. Bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat. 

 

 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de scholing Casemanager 1 x per jaar. Sluitingsdatum van de inschrijving is 1 maand van tevoren. 
       

Aanmelden

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: