... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Cardiac Care Verpleegkundige

Cardiac Care Verpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieWil je werken op een Cardio Care Unit, een Cardiologische afdeling of een Cardiologische polikliniek en je verdiepen in de problematiek van de cardiologische patiënt dan is deze opleiding iets voor jou.
Je verpleegt patiënten na een hartinfarct of patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen. Daarnaast bereid je de patiënt voor op onderzoeken en cardiologische interventies en bewaak je deze patiënten ook na deze interventies. Je kan de patiënt ook begeleiden op de polikliniek bij bijvoorbeeld inspanningsproeven en kan dan zelfstandig de ECG's beoordelen. Je bent een sparring partner voor de Cardioloog.

Hartslaggrafiek en doorsnede hart

Doel en inhoud
Na het behalen van je CCV opleiding kan je als beginnend professional op een CCU werken, je kan dan zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een cruciale periode. Hert hart is immers de motor van ons lichaam en wanneer deze motor niet optimaal functioneert, zal dit gevolgen hebben voor alle vitale functies.
Tijdens je opleiding heb je geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten en heb je de problematiek in een veilige leeromgeving kunnen analyseren en je interventies toe kunnen passen.
 

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft een theoretische component, vakinhoudelijke kennis en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent is gebaseerd op de 7 kerncompetenties van de Canmed´s en worden in een portfolio zichtbaar gemaakt.

 

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
 

Vakinhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Anatomie en fysiologie van de circulatie, respiratie en hersenen;
 • ABCDE methodiek;
 • Zuur Base evenwicht;
 • Farmacologie;
 • Ritme en geleiding van het hart, Pacemakers en ICD;
 • Interventiecardiologie;
 • Vaardigheden respiratie, beademen met masker en ballon, assisteren bij intubatie;
 • Hartrevalidatie.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorie toetsen, praktijkopdrachten en een literatuur onderzoek-/ implementatieplan die allemaal in het portfolio opgenomen worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit van zorg en de patiënt zal de student een stage doorlopen op een Intensive Care afdeling. Indien het ziekenhuis over een interventieafdeling beschikt is het wenselijk om ook hier een stage te lopen.
 
Praktisch
De CCV opleiding start 4 x per jaar in januari, april, september en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren.
     

 • Toelatingseisen
  Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing.  Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
   
 • Duur
  De totale opleiding (13 maanden bij een fulltime dienstverband) bestaat uit ca. 26 scholingsdagen en is CZO erkend.
   
 • Afronding
  Je opleiding wordt afgerond met een assessment door praktijk en theorie. Aan de hand van je portfolio wordt dan beoordeeld of je competent bent als Cardio Care verpleegkundige.
  Je ontvangt een CZO diploma indien de instelling een erkenning heeft met de theorieaanbieder Erasmus MC Zorgacademie. 
   
 • Start
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.
   

Aanmelden

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: