... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ)

Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ)

Erasmus MC ZorgacademieWil je werken op een specialistische afdeling, een Medium of Special Care unit dan is de BIAZ leereenheid een uitdaging voor jou.
De intensiteit van zorg op de afdelingen neemt steeds meer toe, waardoor het karakter van de zorg verandert. Voor het beheersen van het zorgproces is een proactieve verpleegkundige houding essentieel. Het observeren en juist interpreteren van de vitale functies speelt hierbij een belangrijke rol. Besluiten die jij tijdens het zorgproces neemt zijn doordacht en gebaseerd op een methodische benadering. Vanuit de wens om jezelf verder te ontwikkelen bij de toenemende complexe zorg van de patiënt is de leereenheid BIAZ perfect voor jou. Jij bent immers de spin in het "zorg-web"!
Met de BIAZ heb jij de controle over de situatie én de patiënt.
De leereenheid BIAZ is onderdeel van alle opleidingen binnen de Intensieve Acute Zorg.

Monitor met op achtergrond patient in ziekenhuisbed

Doel en inhoud

Na het behalen van de leereenheid BIAZ kan je de patiënt waarbij een vitale functie bedreigd is en overgenomen moet worden (behalve de ademhaling) adequaat verzorgen en de juiste interventies nemen.
Je beheerst de ABCDE methodiek en je kan in een acute situatie de patiënt beoordelen en stabiliseren. 
Daarnaast heb je in de BIAZ ook geleerd welke samenhang er tussen de vitale functies is. Hierdoor kan je  vooruit denken en neem je geen afwachtende houding aan.
Je leert bijvoorbeeld wat het effect kan zijn op de ademhaling en neurologische functies als de circulatie obstructie verslechtert. Je hebt tijdens trainingen met lotuspatiënten en aan de hand van reële scenario's dit in een veilige leeromgeving kunnen oefenen.

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling.
Deze BIAZ leereenheid richt zich, wat betreft voorwaardelijke kennis op de vakinhoud van
Respiratie, Circulatie en Centraal Zenuwstelsel en alle daarmee verband houdende systemen die hierop van invloed zijn zoals o.a. zuur base evenwicht, stolling en farmacologie.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Professionalisering, Portfolio, POP en PAP;
 • ABCDE methodiek in scenariotraining en -toetsing;
 • Anatomie/fysiologie van longen, hart en hersenen;
 • Zuur Base Evenwicht;
 • Basis Ritme en geleiding;
 • Workshops bewustzijnsstoornissen, cardioversie en respiratie (waaronder thoraxdrain en intubatie);
 • Vocht en elektrolyten, temperatuursregulatie en infectiepreventie;
 • Sedatie en pijn & pijnbestrijding.
   

Praktisch
Voordat je deze scholing gaat volgen is er een startdag, waarop je inzage krijgt in de digitale leeromgeving (Its learning). Er wordt interactief aan het portfolio gewerkt en je krijgt informatie over de voorbereidingen die nodig zijn om goed van start te kunnen met de lessen. Deze startdag is meestal 4 weken voor de start van de BIAZ.
De BIAZ is in de meeste gevallen de starteenheid van een verpleegkundige vervolgopleiding, maar kan ook als losse leereenheid worden afgenomen.
Om ervoor te zorgen dat het account voor de digitale leeromgeving operationeel is op de startdag,  is de inschrijving minimaal 1 maand voor de startdag.

 • Doelgroep
  Verpleegkundigen, doktersassistenten, radiodiagnostisch laboranten, pacemaker technici, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
       
 • Duur
  De totale BIAZ bestaat uit de startdag, zes lesdagen en drie toetsdagen van drie uur.
   
 • Afronding
  Aan deze leereenheid zijn in totaal drie kennistoetsen gekoppeld, namelijk: Centraal zenuwstelsel, Circulatie en Respiratie. Deze toetsen worden digitaal afgenomen op vastgestelde tijden. Een voldoende toets levert een certificaat op, of wordt bijgeschreven op je cijferlijst. Indien je een vervolgopleiding gaat doen, moet je ook de bewijzen uit de workshops/vaardigheidslessen opnemen in je portfolio.
  De leereenheid is onderdeel van het systeem van vervolgopleidingen en als zodanig ook geaccrediteerd door het CZO (vanuit het pakket van de ICV, CCV en SEH opleidingen). Behaalde certificaten blijven 5 jaar geldig (indien men eerder een andere opleiding gaat volgen wordt vrijstelling verleend).
    
 • Start 
  De BIAZ start 9 maal in januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober en november. De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Informatie over de inschrijving, sluitingsdatum en het rooster op aanvraag.
   

Aanmelden

Meer informatie?
Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.
Tel. 010 - 704 38 47
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: