... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling

Erasmus MC ZorgacademieWerk je, of wil je werken als verpleegkundige op een Algemene Acute Opname Afdeling (AOA)?
Als jouw afdeling een specifiek karakter heeft zoals, observatorium voor Eerste Hart Hulp (EHH) of Neurologie/ Stroke, dan is de AOA-opleiding van Erasmus MC Zorgacademie geknipt voor jou! 

De inhoud van de AOA-opleiding wordt na de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg) bepaald door het karakter van de afdeling waar je werkt. Er zijn verschillende mogelijkheden!

Acute Opname Afdeling

Doel en inhoud
De BIAZ als basis met het accent op methodisch werken. ABCDE-methode, klinisch redeneren en vitale functies. De brug naar jouw praktijk wordt gebouwd door de prominente plaats die trainingen en scenario onderwijs en toetsing innemen in het opleidingsprogramma. 

Programma
Het vervolg na de BIAZ is gericht op zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk ontwikkelen in je vakgebied. Ondersteunt door nieuwe kennis en kunde. Natuurlijk in samenwerking met experts uit het veld, klasgenoten en jouw praktijk.

Onderdelen die aan de orde komen zijn:

 • Circulatie 23 deel 1 en 2, de leereenheid vormt het verdiepende vervolg op de Inleiding ritme in de BIAZ Circulatie. Je beoordeelt naast ritmestroken ook ECG’s. Workshops vormen de kern van dit onderdeel. De duur is 2 dagen met een interval van 14 dagen. De totale tijdsinvestering is 32 SBU.
    
 • Respiratie 37, je bouwt voort op de Basis van de BIAZ Respiratie. De zorgvrager met Astma, COPD in de verschillende fasen van het ziekte proces staat centraal.
  De duur is 1 dag. De totale tijdsinvestering is 11 SBU.
    
 • Centraal Zenuwstelsel/stroke 15, is de vervolgleereenheid na de BIAZ CZS. In kaart brengen en bewaken van zorgvragers met hoofdpijn, neurologische klachten, Stroke, TC en epilepsie evenals vroege neurorevalidatie. De duur is 1 dag. De tijdsinvestering is 18 SBU.
     
 • Trauma 49, je leert waar opvang van traumapatiënten volgens de landelijke richtlijnen aan moet voldoen. Inclusief de ABCDE-SIM game, die bekroond is met de Smarter E-learning award, voor serious gaming (ontwikkeld door artsen en verpleegkundigen van het Erasmus MC). Jouw volgende stap in je professionele ontwikkeling?! De totale tijdsinvestering is 28 SBU.
    
 • Vaatchirurgie 87, je bent drie dagen in de dynamische en snel veranderende wereld van dit vakgebied. Anatomie, de diabetische voet en geavanceerde behandelmethoden; ontmoet de experts van de vakgroep Vaat uit het Erasmus MC. Totale tijdsinvestering 24 SBU.
     
 • Specialistische reanimatie 67 is het logische vervolg op BLS en AED vaardigheden met reële scenario’s training en toetsing.
     
 • Thema leereenheden waarin opgenomen: klinische- en zorgethiek, orgaandonatie, wettelijke kaders, bejegening en agressie training. Je neemt actief deel aan discussies, workshops en training(en). zodat je leert te zorgen voor jezelf en de ander, en groeit als professional. De duur is 3 dagen. Totale tijdsinvestering 30 SBU.
       
 • Verantwoorde zorg, je schrijft een Critical Appraissed Topic (CAT) in samenwerking met medestudenten en doet op basis van jullie CAT een voorstel tot een verbetering van zorg.

  
Praktisch
Alle leereenheden zijn onderdeel van de opleidingen van de Intensieve Acute Zorg. In het onderwijs van Erasmus MC Academie wordt afhankelijk van de plaats in de opleiding gezocht naar de juiste verhouding tussen e-learning en contactonderwijs, Blended-learning.

 • Doelgroep
  Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd.
      
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.
      
 • Duur
  De totale opleiding varieert in duur door de verschillende mogelijkheden, de BIAZ duurt 6 dagen. Er is een gezamenlijk startmoment ongeveer een maand voorafgaand aan de BIAZ. Je bereidt je voor op de BIAZ en haalt zodoende het maximale uit groepsbijenkomsten en trainingen.
     
 • Afronding
  Afhankelijk van de door jou, in samenspraak met je praktijk, gemaakte keuze ontvang je een diploma of certificaten voor losse leereenheden. Volg je binnen vijf jaar een andere opleiding dan leiden de behaalde leereenheden tot vrijstellingen.    
        
 • Start
  Er wordt 4 x per jaar gestart in januari, april, september en november.
  Sluitingsdatum van de aanmelding is één maand voorafgaande aan de introductiedag.

Aanmelden

Meer informatie?
Tel. 010 - 704 3847
E-mail: iaz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: