... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Aandachtsvelder ‘kwetsbare oudere’

Aandachtsvelder ‘kwetsbare oudere’

Erasmus MC ZorgacademieZiekenhuizen worden de afgelopen jaren steeds meer geconfronteerd met de oudere zorgvrager. Een deel van deze groep heeft extra aandacht nodig, doordat de opname voor de oudere anders kan verlopen dan verwacht.
Ouderen lopen namelijk meer risico’s op cognitieve verstoringen, functieverlies of complicaties bij ziekte. Dit vraagt specifieke deskundigheid van de verpleegkundige die de oudere verzorgt. Deze deskundigheid kan verkregen worden door het aanstellen van aandachtsvelders ‘kwetsbare ouderen’.
  
Het domein ‘kwetsbare ouderen’ richt zich met name op de kwetsbaarheid die kan optreden bij iedereen boven de 70 jaar die opgenomen wordt in het ziekenhuis.
Als aandachtsvelder ‘kwetsbare ouderen’ beschik je over deskundigheid ten aanzien van die kwetsbaarheid van zorgvragers boven de 70. Buiten je dagelijkse werkzaamheden op de afdeling of in je team heb je extra taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het ondersteunen van kwetsbare ouderen op de afdeling op het micro-, meso- en macroniveau.
   
Heb je ervaring én affiniteit met de oudere zorgvrager en wil je je verder bekwamen op dit gebied? Dan is de scholing Aandachtsvelder ‘kwetsbare oudere’ echt iets voor jou!.
   
Kwetsbare oudere

Doel (en inhoud)
Tijdens de scholing verwerf je kennis van en inzicht in:

 • Het ontstaan van veroudering en welke gevolgen dit heeft voor orgaanveroudering en het functieverlies van de organen;
 • De wijze waarop symptomen van ziektebeelden verlopen en  hoe ouderen ziekten kunnen presenteren;
 • Het beoordelen van de voedingstoestand bij ouderen. Daarna kan je beredeneren hoe deze voedingstoestand verbeterd kan worden en hoe sarcopenie kan worden voorkomen;
 • Farmacokinetiek en -dynamiek en welke effecten medicatie heeft op ouderen en hoe hierdoor polyfarmacie kan ontstaan. Je leert bespreken wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn van polyfarmacie;
 • Het ontstaan van dementie, delier en depressie en hoe deze beelden van elkaar onderscheiden kunnen worden. Je leert bespreken welke interventies hierbij doeltreffend zijn;
 • Specifieke wetgeving gericht op ouderen, zoals VBI, wilsonbekwaamheid en BOPZ;
 • Klinisch redeneren bij ouderen, uitgaande van de Geriatic Giants;
 • Senior friendly hospitals en familie participatie en het werken met de 5 C’s;
 • Communicatiemogelijkheden bij veroudering van het cognitieve en emotionele brein;
 • De rol van de aandachtsvelder in het aansturen van collega’s;
 • Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de kwetsbare oudere op de eigen afdeling.

   
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken en met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
Ter voorbereiding op de lessen wordt e-learning en een digitale reader beschikbaar gesteld. Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling.
De bovenstaande onderwerpen worden gegeven door experts uit het werkveld. Aan deze bijscholing is een praktijkopdracht verbonden.

Praktische informatie  

 • Doelgroep
  Verpleegkundigen BIG geregistreerd, met en zonder specialisatie.  
     
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing
     
 • Duur
  De scholing bestaat uit drie lesdagen.
        
 • Afronding
  Na afloop, bij voldoende beoordeling van de (praktijk)opdrachten, ontvang je een certificaat.
     
 • Start
  Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 maal per jaar, in het voor- en najaar. De scholing vindt plaats in het najaar op 1, 2 en 23 november 2017. Rooster op aanvraag. Sluitingsdatum van de aanmelding is één maand voorafgaande aan de de eerste lesdag.
  De minimale groepsgrootte is 15 personen, de maximale groepsgrootte is 25 personen. Wanneer er wordt geoefend, wordt dit met maximaal 15 personen gedaan.
   

Meer informatie?
Het is ook mogelijk om themadagen te volgen die gericht zijn op de zorg voor ouderen. Zoals de themadag ‘Ouderenmishandeling’ en ‘Palliatieve zorg voor ouderen’.
Wil je je specialiseren op het gebied van ouderenzorg, dan is de vervolgopleiding tot Geriatrieverpleegkundige waarschijnlijk ook iets voor jou!
  
Tel. 010 - 704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: