... / ... / Organisatie / Missie & Onderwijsvisie

Missie & Onderwijsvisie

Onze missie    
Erasmus MC Academie wil haar studenten vanuit een inspirerende onderwijsomgeving, waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat, opleiden tot een maatschappelijk betrokken zorgprofessional met een beroepshouding die gericht is op voortdurende kennisverwerving en die hem of haar in staat stelt om opgedane kennis als teamspeler over te dragen aan collega professionals.

Onze ambitie
Erasmus MC Academie wil met haar opleidingen behoren tot de top van de zorgopleidingen in Nederland op basis van haar onderscheidend en flexibel curriculum dat uitstekende doorstroommogelijkheden biedt naar vervolgopleidingen, bacheloropleidingen, masteropleidingen en promotietrajecten.

Onze kernwaarden
Erasmus MC Academie ziet het als haar academische verantwoordelijkheid om elkaar te stimuleren om als teamspelers samen te werken aan excellente patiëntenzorg en verbindingen aan te brengen met mensen binnen en buiten onze organisatie. Wij inspireren medewerkers en studenten om letterlijk en figuurlijk hun eigen grenzen te verleggen. Wij werken met elkaar samen om onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en zichtbaar en voelbaar te maken.

Ons onderwijs

 • Onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg zijn binnen het Erasmus MC drie gelijkwaardige kerntaken.
 • Het overdragen van verworven kennis en ervaring aan collega zorgprofessionals en de maatschappij is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Het verzorgen en faciliteren van kwalitatief goed onderwijs is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle aangesloten zorginstellingen en hun medewerkers.
 • De kwaliteit van ons onderwijs wordt op een inzichtelijke en objectieve wijze getoetst.
 • Wij bieden studenten uitstekende onderwijsfaciliteiten, onder andere in de vorm van een modern uitgerust onderwijscentrum.
 • Onze opleiders en gastdocenten zijn vakexperts en professioneel geschoold.
 • Wij streven voortdurend naar vernieuwing en modernisering van ons onderwijs door inpassing van nieuwe onderwijsvormen en ICT toepassingen in afstemming met het praktijkveld.
    

Onze opleidingen

 • We leiden studenten op tot zorgprofessionals in een zorg- en onderwijsklimaat waarin de patiënt een centrale positie inneemt.
 • We leiden zorgprofessionals op die kunnen werken als teamspeler in een multidisciplinair zorgteam en die hun handelen kunnen verantwoorden.
 • We leiden zorgprofessionals op die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied op basis van evidence of best practice.
 • We leren onze aankomende zorgprofessionals continu de transfer te maken tussen theoretische inzichten en het handelen in de praktijk.
 • We coachen de zorgprofessional in-opleiding op een manier die aansluit bij de individuele leerstijl van de zorgprofessional in-opleiding.


OWC Onthull_beeld-mrt-2013 016 OWC Onthull_beeld-mrt-2013 018