... / Erasmus MC Academie / Aansluiten bij zorgontwikkelingen

Aansluiten bij zorgontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingenZorginstellingen moeten anticiperen op de complexer wordende zorg, de vergrijzing en marktwerking, hun partners in de zorgketen en een groot aantal kwaliteitseisen.

Zij hebben hierbij goed gekwalificeerd personeel nodig. Investeren in opleiden is belangrijk om personeel goed voor te bereiden, te behouden en door te laten groeien in functies. Investeren in opleiden betekent investeren in de toekomst en in de kwaliteit van zorg!
 
Nieuwe mogelijkheden, nieuwe functies
Erasmus MC Academie is met de zorginstellingen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren en met het onderwijs aan te sluiten op de veranderende omstandigheden in de praktijk. Krapte in de zorg vraagt om een heroriëntatie op de huidige functiegroepen. Het invoeren van bijv. taakdifferentiatie vraagt om anders opgeleide medewerkers of om nieuwe medewerkers. Samen met het praktijkveld worden nieuwe opleidingsroutes ontwikkeld om aan te sluiten bij de behoefte aan anders opgeleide medewerkers. Zo werken we samen met het praktijkveld zodat de zorg top blijft.
 
Een nieuwe functie binnen de verpleegkundige beroepsgroep is b.v. de casemanager. De casemanager coördineert en bewaakt het zorgproces van patiënten binnen een bepaald zorgpad. De casemanager is vaak nog een pionier binnen de instelling. Dit vraagt bepaalde kennis, kwaliteiten en vaardigheden die we tijdens de opleiding casemanager de revue laten passeren.

Blended Learning
"Handen aan het bed" betekent dat de zorgprofessionals hard nodig zijn in het werkveld. De tijd die zij van de werkvloer weg zijn voor het theoretisch onderwijs moet zo efficiënt mogelijk zijn. Erasmus MC Academie bekijkt voortdurend en kritisch of bepaalde onderwijsuren op een andere manier dan in een klaslokaal aangeboden kunnen worden. Dit noemen we blended learning. Een combinatie van contactonderwijs in het Erasmus MC en onderwijs op afstand. Denk bij afstandsonderwijs aan digitaal toetsen, e-learning en e-coaching. Onderwijs any time and any place! Je hoeft er niet voor naar Rotterdam te komen.

Digitale leeromgeving
Ook dankzij de digitale leeromgeving is efficiënt opleiden mogelijk. Via deze digitale leeromgeving kun je contact hebben met de theorie-opleider, praktijkopleider en medestudenten voor vragen b.v. over je opleidingsroute, voor e-coaching, voor roosters en leermiddelen, voor het uitwerken van (groeps)opdrachten. De digitale leeromgeving ondersteunt jou waar nodig en maakt het mogelijk om overal via internet informatie te vinden over je opleiding of met anderen informatie uit te wisselen of kennis te delen!
 
Portfolio
Al je vorderingen gedurende je opleiding leg je vast in je digitaal portfolio. Aan het einde van je (praktijk)leerperiode wordt beoordeeld of je de benodigde kennis, vaardigheden en gedrag hebt aangetoond. Na afronding van je opleiding kun je je digitale portfolio meenemen met hierin al je bewijzen voor competent gedrag. Bij het starten van een nieuwe opleiding kun je met je bewijzen uit je portfolio b.v. vrijstellingen aanvragen of je aanmelden voor de procedure Erkennen van Verworven Competenties (EVC).