... / Erasmus MC Academie / Leren wat nodig is

Leren wat nodig is

Efficiënte opleidingsroutes
Spreekt effectief en efficiënt opleiden je aan? Geen overbodige opleidingsuren maken, maar een opleiding volgen die precies op maat is en aansluit op je eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden? Dan is het opleidingsaanbod van Erasmus MC Academie een goede keuze!

In ons onderwijs staat competentiegericht leren centraal op basis van eerder verworven competenties (EVC). Dit betekent, dat we alle studenten begeleiden om zo efficiënt en effectief mogelijk te leren. We doen dat met blended learning, een combinatie van contactonderwijs met afstandsonderwijs. Ook door de programmering van de theoretische leerweg af te stemmen op stageprogrammering in de praktijk.
Samen met de praktijk zorgen we ervoor dat er een balans is tussen de opleidingsinvestering en het opleidingsrendement. Dit zowel voor jou als student als voor het werkveld.

Flexibiliteit
De opleidingsvraag van studenten en ziekenhuisinstellingen staat voor ons centraal. Met maatwerk en flexibiliteit sluiten wij hierop aan. Hiervoor hebben we een groot aantal leereenheden ontwikkeld. Deze leereenheden kun je los volgen om je kennis en vaardigheden verder uit te bouwen. Of je kunt je inschrijven voor een combinatie van leereenheden om uiteindelijk een diploma te halen.
Door leereenheden te combineren en aan te vullen met specifieke leereenheden voor een bepaalde doelgroep of functie ontstaat gemakkelijk een nieuwe opleidingsroute

EVC-procedure
Erasmus MC Academie wil het gebruik van EVC stimuleren om doelgericht en efficiënt leren mogelijk te maken, afgestemd op de behoefte van de kandidaat en het praktijkveld. Een belangrijk kenmerk van EVC is dat wordt uitgegaan van wat een kandidaat al kan.

Met behulp van de aanvraagprocedure EVC kunnen de kandidaat en leidinggevende vast laten stellen of de kandidaat één of meerdere (onderdelen van de) kerncompetentie(s) van een opleiding al beheerst. De EVC-procedure kan leiden tot een opleiding op maat of tot een certificaat of diploma.
Als blijkt tijdens de EVC-procedure dat de kandidaat over onvoldoende bewijzen beschikt om bepaalde eerder verworven kennis en vaardigheden aan te tonen, dan kan de EVC-procedure worden stopgezet. Veelal krijgt de kandidaat dan het advies de totale opleiding te volgen.
Je kunt hier het gehele document 'procedure Erkennen van Verworven Competenties'  downloaden.