... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Wondverpleegkundige

Wondverpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieHet werkveld van een wondverpleegkundige is dynamisch en biedt interessante uitdagingen om je verder te specialiseren.
Je werkt zelfstandig of in een team en biedt wondzorg aan patiënten. Je observeert en monitort een breed scala aan wonden en stelt een behandelplan op. Je geeft informatie aan patiënten en naasten over de verzorging van wonden. Je adviseert collega's en andere hulpverleners en indiceert hulpmiddelen en materialen ten behoeve van een effectieve wondgenezing.
Heb je een affiniteit met wondzorg en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van complexe wonden? Ben je benieuwd naar de nieuwste landelijke en internationale ontwikkelingen en ervaringen van experts op het gebied van wondzorg dan is deze opleiding echt wat voor jou!

Verpleegkundige verzorgt een wond op een arm

Doel en inhoud
Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van observatie en diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met verschillende typen wonden. Je start met algemene kennis over wonden, waarna een verdieping van gecompliceerde wonden volgt. Het multidisciplinaire karakter van dit werkveld komt naar voren door het brede scala van vak experts die bij de opleiding betrokken zijn.
Tijdens de lessen wordt je op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wondzorg. Aan de hand van casuïstiek leer je waar je op moet letten in je observatie, en welke afwegingen je neemt in het bepalen van je interventies. Op het gebied van communicatie leer je verschillende gesprekstechnieken te hanteren gericht op het adviseren en motiveren.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied van de wondbehandeling. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de wondzorg.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Inleiding wondzorg;
 • Gecompliceerde wonden;
 • Complexe communicatieve vaardigheden wondzorg;
 • Zorg voor kwaliteit, literatuuronderzoek fase 1;
 • Klinisch redeneren wondverpleegkundige;
 • Studieloopbaanbegeleiding wondverpleegkundige;
 • Professionaliseren binnen de wondzorg. 

  

Praktische informatie 

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 3 x per jaar in maart, september en november. Sluitingsdatum van de inschrijving is vier weken voor aanvang van de opleiding.

Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding In september 2020 ook weer in Groningen bij het Wenckebach Instituut van het UMCG. De vervolgopleiding Wondverpleegkundige in Groningen volgt het curriculum van de Erasmus MC Academie. Opleiders en vakexperts (docenten) komen zoveel mogelijk uit de noordelijke regio. Voor beide locaties geldt dat je je aanmeldt via de Erasmus MC Academie. 

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
  • Minimaal dienstverband van 24 uur per week;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie m.b.t. wonden;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
  • Beheersing van de Nederlandse taal;
  • Enige vaardigheid in het lezen van Engelse vakliteratuur;
  • Minimaal 1 jaar werkervaring, waarvan 6 maanden in de wondzorg;
  • Gedurende de opleiding 2 dagen per week werkzaam met wondzorg; voor een CZO erkend diploma minimaal 650 uur wondzorg.
 • Doelgroep
   Verpleegkundigen werkzaam als wondverpleegkundige.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intersieve Zorg vind je hier.
   
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 25 en maximaal 30 deelnemers.
       
 • Duur
  De totale opleiding (12 maanden) bestaat uit ca. 26 scholingsdagen (incl. introductiedag en diplomering), verdeeld over clusters van 2 of 3 dagen. 
   
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma wondverpleegkundige.
  Het diploma is door het Platform Woundcare en WCS-Nederland erkend en geaccrediteerd door de V&VN. Na de opleiding krijg je accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister. Hiervoor moet je wel voor de start van de opleiding lid zijn van de V&VN en een actief account hebben.
  Na voltooiing van de opleiding wondverpleegkundige, is het mogelijk om de vervolgopleiding wondconsulent te volgen.
        
 • Start 
  Rooster op aanvraag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: