... / ... / ... / ... / Verpleegkunde vervolg / Mammacareverpleegkundige

Mammacareverpleegkundige

Erasmus MC ZorgacademieHet mammacarcinoom is een van de meest voorkomende kankervormen in Nederland. De specifieke problemen tijdens de diagnostische fase, de behandeling en de nazorg vragen om gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van mammacare: de Mammacareverpleegkundige.

Als mamacareverpleegkundige heb je nadat de diagnose is gesteld het eerste contact met de patiënt.
In deze fase ondersteun je de patiënt in het verdere onderzoek met het geven van voorlichting instructie en advies. Als de behandeling is afgestemd bied je pre- en postoperatieve zorg en observeer en analyseer je het herstel. Je bent alert op (dreigende) complicaties en stemt je interventies hierop af. Bovendien speel je in op de individuele situatie van de patiënt en haar omgeving, ook als genezing niet meer mogelijk is.

Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de gezondheidszorg hebben invloed op de manier waarop er zorg wordt verleend. De relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Internet en " Sociale" media zijn niet meer weg te denken in ons leven. Patiënten hebben beschikking tot heel veel informatie over hun ziekte en de behandeling en stellen daardoor andere eisen aan de voorlichting en instructie. De klinische opnameduur is verkort en zelfmanagement is een prioriteit.
Nieuwe technologieën op medisch gebied zorgen voor steeds intensievere behandeltrajecten met meer risico's op complicaties. Dit alles vraagt van jou als mammacareverpleegkundige een flexibele, zelfbewuste, gedegen en onderbouwde aanpak.

Deze opleiding biedt je naast vakinhoudelijke kennis, handvatten die je helpen aan te sluiten bij de veranderde zorgbehoefte en invulling te geven aan je functie als consulent.

Vrouw voelt aan haar borst

Doel en inhoud
De opleiding wordt in twee varianten aangeboden.

 • Variant één
  Dit is een combinatietraject waarbij wij de opleiding aanbieden in samenwerking met Stichting Mammaopleiding te Rotterdam.
  Het vakinhoudelijke gedeelte van de opleiding volg je bij Stichting Mammaopleiding en rond je af met een certificaat. De overstijgende componenten die voor je functie als mammacareverpleegkundige essentieel zijn, worden verzorgd door Erasmus MC Zorgacademie. Denk hierbij aan het klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg, casemanagement, consulentschap en Evidence Based Practice.
  Voor het verkrijgen van een diploma is het belangrijk dat je de kennis kan toepassen in de praktijk. Daarom bieden we je begeleiding en advies bij het integreren van de verworven kennis in je eigen werksituatie en bouw je een persoonlijk portfolio op waarin alle verworven competenties zichtbaar worden gemaakt. (De prijs van de opleiding wijkt bij deze variant af van de prijs vermeld in het cursusprijzenoverzicht, prijs op aanvraag.)
                   
 • Variant twee
  De tweede variant omvat dezelfde componenten, hierbij volg je de volledige opleiding binnen Erasmus MC Zorgacademie (inclusief de vakinhoudelijke theoriecomponent).
  Beide varianten leiden op tot een diploma mammacareverpleegkundige.
             

Programma
De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen/leereenheden:

 • Inleiding oncologie *;
 • Mamma-oncologie *;
 • Mamma-oncologie specifiek *;
 • Casemanagement en consultatie;
 • Kwaliteitszorg; implementatieplan;
 • Complexe communicatievaardigheden, o.a.: conflicthantering en seksualiteit in de oncologie;
 • Studieloopbaanbegeleiding.
(* Deze leereenheden volg je afhankelijk van de gekozen variant binnen Erasmus MC Zorgacademie of Stichting Mammaopleiding.)
                

Er is een minimaal dienstverband van 24 uur per week vastgesteld. Als Oncologieverpleegkundige kom je in aanmerking voor vrijstelling van bepaalde leereenheden.

Praktisch
Bij voldoende deelnemers start de opleiding 1 x per jaar in januari . Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.

 • Toelatingseisen
  • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
  • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
  • Werken op een afdeling waar je de zorg hebt voor mammacare patiënten, minimaal 24 uur per week;
  • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
  • PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
     
 • Doelgroep
  Verpleegkundigen.
     
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intensieve Zorg vind je hier.
     
 • Duur
  De totale opleiding duurt10 maanden en bestaat uit 15 scholingsdagen (incl. introductiedag en afronding), verdeeld over 7 lesweken van 1, 2 of drie aaneengesloten dagen per maand.
      
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma mammacareverpleegkundige. Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.
     
 • Start
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen 1x per jaar. Rooster op aanvraag.

             

Aanmelden

Meer informatie?
Tel.: 010-704 3400
E-mail: iz@erasmusmc.nl

null

Direct naar: