... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Radiotherapeutisch Laborant

Radiotherapeutisch Laborant

Erasmus MC ZorgacademieWil je werken als radiotherapeutisch laborant op een afdeling radiotherapie? Solliciteer dan bij één van de onderstaande ziekenhuizen. Je leidinggevende meldt je voor de opleiding aan, nadat je bent aangenomen. Als je wilt werken in een multidisciplinair team en je vindt het een uitdaging om met een grote mate van zelfstandigheid patiënten met een oncologische aandoening te behandelen en daarbij de patiënt en zijn naasten te begeleiden dan is deze opleiding iets voor jou. Als radiotherapeutisch laborant lever je een bijdrage aan medisch onderzoek en aan de ontwikkeling van nieuwe bestralingstechnieken.
2 mensen kijken computermonitor

Doel en inhoud
Aan het einde van deze opleiding kan je in opdracht van een radiotherapeut zelfstandig alle voorbereidende handelingen verrichten, zoals het maken van fixatiemaskers en een bestralingsplan, om dit bestalingsplan vervolgens uit te voeren op het bestralingstoestel. Je assisteert bij bestralingstechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van radioactieve bronnen.
Tijdens je opleiding ontwikkel je ook vaardigheden binnen een virtuele radiotherapie omgeving. De patiëntveiligheid staat centraal bij alle voorbereidende en uitvoerende handelingen. Je werkt tijdens de opleiding aan het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie, medische beeldvorming, bestralingstechnieken en stralinghygiëne en je ontwikkelt een professionele beroepshouding. Radiotherapie is een ingrijpende ervaring voor de oncologische patiënt, daarom wordt in de opleiding speciale aandacht besteed aan het voorlichten en begeleiden van de patiënten en hun naasten.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat dus de toepassing van theoretische kennis en inzicht in eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische componenten worden in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk) opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 
  

Naast vakinhoudelijk handelen lopen kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren als een rode draad door de opleiding. 
 
Praktisch
De opleiding start 1 x per jaar in de maand september, duurt 3 jaar en leidt op voor een Getuigschrift waarmee je in veel landen binnen Europa en daarbuiten aan de slag kunt. Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidingevende van de instelling waar je een dienstverband hebt.
 

 • Toelatingseisen
  • HAVO-diploma of gelijkwaardig;
  • VWO-diploma of het overgangsbewijs klas 5 naar 6;
  • Een afgeronde 4 jarige MBO-opleiding;
  • Dienstverband met een zorginstelling/ radiotherapeutisch instituut.
      
 • Doelgroep
  Schoolverlaters en MBO-ers (niveau 4) die een afwisselend beroep op HBO niveau ambiëren waarin omgang met mensen en medische techniek centraal staan. 
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing.  Een korte versie Prijzenoverzicht unit Medische Beeldvorming en Radiotherapie vind je hier.

     
 • Aantal deelnemers
  Maximaal 25 deelnemers per startmoment.     
   
 • Duur
  De totale opleiding duurt 3 jaar en is onderverdeeld in de volgende leerperioden:
  • Beroepsvoorbereidende periode (BVP)
   Duur: 6 maanden waarin voornamelijk theorieonderwijs wordt gevolgd.
  • Beroepsopleidende periodes (BOP-1 en BOP-2).
   Duur: 6 respectievelijk 12 maanden waarin werken en leren in de praktijk wordt afgewisseld met theorieblokken van 1 of 2 weken per maand.
  • Beroepsverdiepende en afstudeerfase (BVA).
   Duur: 12 maanden. Opzet zoals in de BOP 1 en 2 maar met een kleiner aantal theoriedagen. In deze periode verricht je praktijkgericht onderzoek als afstudeerproject. 
    
 • Afronding
  Studieopdrachten, toetsen en proeves van bekwaamheid worden door verschillende personen beoordeeld, bijvoorbeeld (praktijk) opleiders, werkbegeleiders en vakdocenten. Je bouwt een portfolio op dat inzicht geeft in je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het Getuigschrift Radiotherapeutisch Laborant en het diploma "Deskundigheid in de stralingshygiëne op niveau 4A".
  Deze twee documenten zijn CZO erkend. 
    
 • Start 
  Voor je kan starten met de opleiding solliciteer je bij een CZO (College Zorg Opleidingen) erkend opleidingsziekenhuis.
  Onderstaande opleidingsziekenhuizen laten het theorieonderwijs verzorgen door Erasmus MC Zorgacademie:

Aanmelden

Meer informatie?
Maatwerk is mogelijk.
Tel. 010-704 1853
E-mail: mbr@erasmusmc.nl