... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Radiodiagnostisch Laborant

Radiodiagnostisch Laborant

Erasmus MC ZorgacademieWil je werken als radiodiagnostisch laborant op een radiologie afdeling solliciteer dan bij één van de onderstaande ziekenhuizen. Je leidinggevende meldt je voor de opleiding aan, nadat je bent aangenomen. Als je wilt werken in een multidisciplinair team en je ziet een uitdaging in het maken van röntgenopnamen onder soms extreme omstandigheden dan is deze opleiding iets voor jou. Als radiodiagnostisch laborant lever je een bijdrage aan medische interventies, zoals het plaatsen van stents bij een dreigend hartinfarct en de patiënt ondersteunen en begeleiden in eenvoudige tot zeer complexe situaties.
Gebouw Erasmus MC

Doel en inhoud
Aan het einde van deze opleiding kun je zelfstandig alle voorkomende röntgenopnames maken, CT- en MRI- onderzoeken verrichten en assisteren bij hoogcomplexe onderzoeken zoals vaatonderzoek van bijvoorbeeld het hart of de hersenen. Je werkt tijdens de opleiding aan het verwerven en toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van beeldvorming en stralinghygiëne. Daarnaast ontwikkel je een professionele beroepshouding.


Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
 
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat de theoretische kennis en inzicht in het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. Die praktijk is de afdeling radiologie van de zorginstelling waar je bent aangenomen. Theorie- en praktijkroute zijn volledig op elkaar afgestemd en beide gebaseerd op de 7 kerncompetenties.
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
 
Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch
De opleiding start 1 x per jaar in september, duurt 3 jaar en leidt op voor een Getuigschrift waarmee je in veel landen binnen Europa en daarbuiten aan de slag kunt. Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidinggevende van de instelling waar je een dienstverband hebt. De opleiding tot radiodiagnostisch laborant wordt in samenwerking met de Amstel Academie verzorgd. 

 • Toelatingseisen
  • HAVO-diploma of gelijkwaardig;
  • VWO-diploma of het overgangsbewijs klas 5 naar 6;
  • Een afgeronde 4 jarige MBO-opleiding;
  • Dienstverband met een zorginstelling.
    
 • Doelgroep
  Schoolverlaters en MBO-ers (niveau 4) die een afwisselend beroep op HBO niveau willen hebben waarin omgang met mensen en medische techniek centraal staan.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Medische Beeldvorming en Radiotherapie vind je hier.
     
 • Aantal deelnemers
  Maximaal 25 deelnemers per startmoment.     
    
 • Duur
  De totale opleiding duurt 3 jaar en is onderverdeeld in de volgende leerperioden:
  Beroepsvoorbereidende periode (BVP) Duur: 5 maanden waarin voornamelijk theorieonderwijs wordt gevolgd.
  Beroepsopleidende periodes (BOP-1 en BOP-2). Duur: 7 respectievelijk 12 maanden waarin werken en leren in de praktijk worden afgewisseld met theorieblokken van 1 of 2 weken per maand.
  Beroepsverdiepende en afstudeerfase (BVA). Duur: 12 maanden. Opzet zoals in de BOP 1 en 2 maar met een kleiner aantal theoriedagen. In deze periode verricht je praktijkgericht onderzoek als afstudeerproject.
      
 • Afronding
  Studieopdrachten, toetsen en proeves van bekwaamheid worden door verschillende personen beoordeeld, bijvoorbeeld (praktijk) opleiders, werkbegeleiders en vakdocenten. Je bouwt een portfolio op dat inzicht geeft in je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het Getuigschrift Radiodiagnostisch Laborant en het diploma "Deskundigheid in de stralingshygiëne op niveau 4A".
  Deze twee documenten zijn CZO erkend.
      
 • Start 
  Voor je kan starten met de opleiding solliciteer je bij een CZO (College Zorg Opleidingen) erkend opleidingsziekenhuis.
  Onderstaande opleidingsziekenhuizen laten het theorieonderwijs verzorgen door Erasmus MC Zorgacademie:

Aanmelden

Meer informatie?
Maatwerk is mogelijk.
Tel. 010-704 3860
E-mail: mbr@erasmusmc.nl