... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Operatiekamermedewerker Poliklinische OK

Operatiekamermedewerker Poliklinische OK

Erasmus MC ZorgacademieDe opleiding tot operatiemedewerker poliklinische OK biedt je de theoretische  basis die nodig is voor het werken op een poliklinische operatiekamer. De polimedewerker op een poliklinische operatiekamer vervult niet alleen een belangrijke rol bij de ontvangst van een patiënt, maar ook tijdens het peroperatieve proces. Enerzijds  staat in de lessen techniek op de voorgrond, anderzijds leer je hoe om te gaan met patiënten en collega's. In deze functie is het noodzakelijk dat je zelfstandig werkzaamheden kunt verrichten, maar daarbij de zorgvuldigheid en steriliteit niet uit het oog verliest.
 
Operatiekamermedewerker

Doel en inhoud
In vijf dagen krijg je een degelijke basis aan theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Je sluit de opleiding af met een theoretische en een praktische toets. Na deze opleiding kun je zelfstandig omlopen bij poliklinische operaties, met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een poliklinische operatiekamer. Tevens kun je na deze opleiding ook kleine verrichtingen instrumenteren en assisteren.
Kenmerk van de opleiding  is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst. Aantrekkelijk is dat je hetgeen je tijdens de opleiding hebt geleerd en geoefend, meteen in de praktijk kan toepassen. Andersom kan je, als je al op een poliklinische operatiekamer werkt, in de les bespreken wat je in praktijksituaties bent tegengekomen . 
 
Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken en door met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.
Om kennis  en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod: 

 • Hygiëne en steriliteit;
 • Electrochirurgie;
 • Anesthesiologie/ farmacologie;
 • Centrale sterilisatie;
 • Preparaat verzorging;
 • Omlopen;
 • Preoperatieve handdesinfectie;
 • Aantrekken steriele handschoen;
 • Preoperatieve desinfectie;
 • Desinfectie/ afdekken;
 • Hechtmaterialen;
 • Instrumentenleer.


Veel aandacht gaat uit naar vaardigheidsonderwijs en het thema veiligheid. In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst.
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Wanneer alle onderdelen zijn behaald, ontvang je een certificaat. Na afronding van de opleiding kan je de chirurg ondersteunen bij poliklinische operaties.

Praktisch

 • Doelgroep
  Polimedewerkers die  werkzaam zijn op een poliklinische operatiekamer of daar willen gaan werken.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.    
 • Duur
  De scholing duurt 6 weken en omvat 38 lesuren, verdeeld over 6 lesdagen. Na die weken is er een aparte dag waarop er een theorie- en een praktijktoets wordt afgenomen.
      
 • Afronding
  Bij een voldoende beoordeling van de theorie en praktijk ontvang je een certificaat.
      
 • Start 
  De opleiding start bij voldoende aanmeldingen. Het eerstvolgende startmoment is januari. Aanmelden en factureren gaat via Eduplaza. Daar staan ook de data van de lesdagen.
      

Meer informatie?
Tel. 010 - 704 3851
E-mail: ma@erasmusmc.nl

null

Direct naar: