... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Operatieassistent

Operatieassistent

Erasmus MC ZorgacademieWie denkt aan een carrière in een ziekenhuis, denkt al gauw aan artsen en verpleegkundigen, maar je kan ook solliciteren als operatieassistent. Voor deze opleiding kan je solliciteren bij één van de onderstaande ziekenhuizen. Als je aangenomen wordt, meldt je leidinggevende je aan voor de opleiding. Je komt dan in een leer-werktraject in een stimulerende omgeving, waarin methoden en technieken zich snel ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde 'sleutelgatoperaties' waarbij via kleine buisjes en met behulp van een 3D-camera de operatie wordt uitgevoerd. In sommige van de aangesloten opleidingsziekenhuizen staat een robot om deze minimaal invasieve techniek toe te passen. Opereren is teamwork en je werkt dan ook samen met verschillende disciplines. Het is ook heel belangrijk om goed met patiënten om te kunnen gaan. Tijdens operaties kunnen soms hectische situaties ontstaan. Het is dan noodzakelijk om goed met stress te kunnen omgaan en tegelijkertijd accuraat te blijven werken.

Operatie Assistent 450x150

Doel en inhoud
Je leert tijdens de opleiding in de theorie en praktijk hoe je bij de verschillende specialismen zoals b.v. chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie de instrumenten moet kiezen en aangeven zonder dat daar steeds om gevraagd hoeft te worden. Ook leer je hoe je de chirurg kan assisteren door bijvoorbeeld het operatiegebied vrij te houden zodat hij overal goed bij kan. Daarnaast word je bekwaam in de coördinatie en de logistiek voor, tijdens en na de ingreep. Je leert werken in een multidisciplinair team waarin alles gestroomlijnd moet lopen. Je krijgt kennis over de anatomie en fysiologie van het lichaam en de verschillende ziekten en trauma's die mensen kunnen krijgen. Ook de diagnose en achtergronden van de aandoening waarvoor de patiënten de operatie moeten ondergaan zullen aan bod komen. Je krijgt daardoor inzicht in de operatietechniek en je kunt anticiperen op wat er tijdens de operatie gebeurt. Je leert ook hoe je als lid van een operatieteam zorg moet dragen voor veiligheid van de patiënt en de omgeving. De veiligheid van de patiënt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo leer je hoe je de risico's op infecties voor de patiënt zo klein mogelijk kan houden en hoe je er voor zorgt dat er geen instrumenten en gazen achterblijven in de patiënt. Je bent na het volgen van je studie in staat om Best Practice zorg te kunnen leveren en je als professional te blijven ontwikkelen. Daarom leer je ook hoe je wetenschappelijke artikelen kunt lezen, analyseren en inzetten in de dagenlijkse praktijk.

Als je de opleiding hebt afgerond kun je in alle ziekenhuizen in Nederland als operatieassistent binnen alle specialismen werken. Maar je kunt ook in het buitenland met deze kennis aan de slag. Een opleiding met veel mogelijkheden.

Bekijk hier de video Werken op de OK van Erasmus MC: de werkdag van een operatieassistent.

Programma
Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale opleidingsduur is 2 jaar en 10 maanden en mag maximaal 1 jaar worden verlengd. De opleidingsduur kan variëren, dit is afhankelijk van eventuele vrijstellingen. Tijdens het eerste half jaar ligt de nadruk op de theorie. Deze beroepsvoorbereidendeperiode is voorwaardelijk aan het leer-arbeidscontract wat daarna getekend kan worden. Daarna komt het accent steeds meer op de praktijk te liggen.

De hele opleiding bestaat uit verschillende leereenheden waarin steeds een specialisme of thema centraal staat. Dat is de kracht van Erasmus MC Zorgacademie. De leereenheden hebben een opbouw in complexiteit. Sommige leereenheden kunnen eerder of later gevolgd worden, indien dat voor de stage in de praktijk beter aansluit.

Het onderwijs is competentiegericht opgezet waarin blended learning wordt toegepast en heeft als uitgangspunt dat je, naast de theorie lessen, leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor je ontwikkeling tot professional. De opleiding heeft een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties die behaald moeten worden.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, (gast)docenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, wordt er aandacht besteed aan operatieve zorg en technieken, chirurgie, anesthesiologische zorg en technieken, anatomie, pathologie, fysiologie en ondersteunende vakken zoals o.a. juridische aspecten en sociale vaardigheden.

De vakoversteigende kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, patiëntveiligheid en kwaliteit, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch
De opleiding start 2 x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag. Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidinggevende van de instelling waar je een dienstverband hebt.

Op basis van eerder verworven competenties kunnen vrijstellingen worden verleend.

De volgende ziekenhuizen zijn bij deze opleiding aangesloten:

Erasmus MC, Rotterdam
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis, Breda
Bravis Ziekenhuis
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Haga ziekenhuis, Den Haag

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
Reinier de Graaf Groep, Delft
Van Weel - Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
Zorg Saam, Terneuzen

 • Toelatingseisen
  • Diploma HAVO; of
  • Diploma MBO op niveau 4; of
  • Medewerker Operatieve Zorg (MOZ); of
  • Een ontheffing van de vooropleidingsei
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis.
      
 • Doelgroep
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.
     
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 12 deelnemers
     
 • Duur
  De opleiding begint met een leer- en stageperiode van 6 maanden. Daarna wisselen werken en leren elkaar af. De totale opleiding is minimaal 3 jaar, maximaal 4 jaar en bestaat uit verschillende leereenheden. Een flexibele leerroute die past bij je leerroute in de praktijk is heel goed mogelijk omdat de leereenheden meerdere keren per jaar worden aangeboden. De mogelijkheid bestaat om leereenheden afzonderlijk te volgen.
     
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, praktijkbegeleider en een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht en ontwikkeling zien voor wat betreft je competenties. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma. De hierboven vermelde instellingen hebben een erkenning gekregen van het CZO (College Zorg Opleidingen). Je ontvangt een door het CZO uitgereikt diploma. Meer informatie vind je op de site van het CZO.
     
 • Start
  In september en maart. Rooster op aanvraag.

   

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om leereenheden van de opleiding afzonderlijk te volgen.
Tel. 010 - 704 3851
E-mail: ma@erasmusmc.nl

null

Direct naar: