... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Minimaal Invasieve Chirurgie

Minimaal Invasieve Chirurgie

Erasmus MC ZorgacademieMinimaal invasieve chirurgie is een snel ontwikkelende techniek die in Nederland en de ons omringende landen in toenemende mate wordt uitgevoerd. Iedere operatieassistent krijgt met deze techniek te maken.
De inspectie voor de Gezondheid, Welzijn en Sport (IGZ) heeft in haar onderzoek 'Risico's minimaal invasieve chirurgie onderschat.' geconcludeerd dat er geen landelijke opleidingseisen zijn. Het blijkt dat de patiëntveiligheid bij laparoscopische ingrepen onvoldoende is gewaarborgd. En dat o.a. door het ontbreken van goede richtlijnen voor controle op het onderhoud, de optische en elektrische veiligheid tijdens laparoscopische ingrepen niet is gegarandeerd.


Operatie aan een oefenpop

Doel en inhoud

De MIC-cursus heeft als doel om de cursisten vertrouwd te maken met de apparatuur, instrumentarium, handelingen, veiligheidsaspecten en andere aandachtspunten rondom de minimaal invasieve chirurgie.
Na het volgen van de MIC-cursus ben je op de hoogte van de actuele eisen die aan het onderhoud en toepassing van het instrumentarium en de apparatuur worden gesteld. Je kunt een patiënt die een laparoscopische ingreep ondergaat positioneren, desinfecteren, steriel afdekken en het operatieteam installeren. Je kunt verschillende instrumenten en apparaten bedienen. Maar je gaat ook leren hoe je bepaalde storingen kunt oplossen. Het is vooral leren door te doen. Je oefent in de veilige leeromgeving van het skillslab. Het skillslab is een volledig toegeruste afspiegeling van de OK-setting met alle benodigde hypermoderne apparatuur voor laparoscopische ingrepen. De nieuwste technieken worden behandeld, inclusief robotchirurgie.
De cursus legt een brede basis die goed aansluit bij de bevindingen van het rapport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Programma
De cursus duurt 2 dagen.
Het programma bestaat o.a. uit:

 • Anatomieles in de snijzaal;
 • Diverse colleges en workshops;
 • Practicum in het skillslab laparoscopische:
  • Hernia;
  • Cholecystectomie;  
  • Colonresectie;
  • RALP (Robot Assisted Laparoscopic Prostatectomy);
  • Bekkenbodemplastiek.
 • Productinformatie & techniek.

Praktisch
Bij voldoende deelnemers vindt de cursus op 2 en 3 juli 2015 plaats. Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk 1 maand van tevoren. 
   

 • Doelgroep
  Operatieassistenten (ook 3de jaars studenten) en andere geïnteresseerden.
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing.
   
 • Aantal deelnemers
  Maximaal 24 deelnemers.
       
 • Duur
  De totale cursus is 2 dagen.
   
 • Afronding
  Voor de cursus Minimaal Invasieve Chirurgie is bij de LVO accreditatie aangevraagd. Na de cursus ontvang je een certificaat.
      
 • Start 
  Registreren via Skillslab

Meer informatie?
Tel. 010 - 703 8006
E-mail: skillslab@erasmusmc.nl

null

Direct naar: