... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Medewerker operatieve zorg

Medewerker operatieve zorg

Erasmus MC ZorgacademieWie denkt aan een carrière in een ziekenhuis, denkt al gauw aan artsen en verpleegkundigen, maar je kan ook solliciteren als medewerker operatieve zorg. Voor deze opleiding kan je solliciteren bij één van de onderstaande ziekenhuizen. Als je aangenomen wordt, meldt je leidinggevende je aan voor de opleiding. Je komt dan in een leer-werktraject in een stimulerende omgeving, waarin methoden en technieken zich snel ontwikkelen.

Je kunt worden ingezet bij laag en midden complexe operaties waarbij het de uitdaging is om deze zo perfect mogelijk te laten verlopen. De rol van de medewerker operatieve zorg is hierbij van groot belang. Het is niet alleen de techniek die op de voorgrond staat, maar ook het omgaan met patiënten en collega's van diverse disciplines is hier onlosmakelijk mee verbonden. Tijdens operaties kunnen soms hectische situaties ontstaan, daarom is het noodzakelijk dat je goed met stress kunt omgaan en gelijktijdig accuraat blijft werken.

De medewerker operatieve zorg is werkzaam als instrumenterende, assisterende en omloop op de operatieafdeling, de dagbehandeling, een onderzoeks- en/of behandelkamer binnen een academische, topklinische, perifere of privézorginstelling of een zelfstandig behandelcentrum. Op het operatiekamercomplex zijn er bij de basisspecialisaties, zoals algemene chirurgie, gynaecologie, orthopedie, plastische chirurgie en KNO, veel mogelijkheden. Er ontstaat hierdoor veel afwisseling in je werk. Als jij het een uitdaging vindt om op een operatiekamercomplex te werken, dan is deze opleiding iets voor jou!


2 chirurgen aan een operatietafel

Doel en inhoud
Als je de opleiding hebt afgerond kun je laag en midden complexe operaties instrumenteren, omlopen en assisteren. Je hebt hiervoor kennis van anatomie, fysiologie en achtergronden van de aandoening nodig, waarvoor patiënten geopereerd moeten worden.

Je hebt geleerd om de operatiekamer bedrijfsklaar te maken, klaar te zetten voor een operatie en wat er voor nodig is om een operatie vlekkeloos te laten verlopen in jouw rol als teamlid.

Als instrumenterende en assisterende heb je inzicht in het operatieproces en kun je de noodzakelijke instrumenten kiezen en op het juiste moment aangeven. Een bijzondere rol is weggelegd voor het beheren van het instrumentarium dat tijdens de operatie gebruikt wordt. Je hebt een belangrijke rol in het bewaken van de steriliteit om infecties bij de patiënt te voorkomen, want de patiëntveiligheid staat centraal. Tijdens het "omlopen" is er een diversiteit aan taken. Denk hierbij aan het bedienen van medische apparatuur, de begeleiding van patiënten en het verwerken van weefsel dat onderzocht moet worden. Je verzorgt ook de administratie die daarbij een belangrijke rol speelt. Na het volgen van de opleiding ben je vertrouwd met alle processen die rondom de operatie een rol spelen.

Programma
Tijdens deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale opleiding duurt 24 maanden en is opgebouwd uit 2 leerjaren en 4 fasen van 6 maanden. De eerste drie fasen vallen grotendeels samen met de opleiding tot operatieassistent. Tijdens het eerste half jaar ligt de nadruk op de theorie. Naast verschillende werkvormen wordt er veel aandacht besteed aan het vaardigheidsonderwijs. In het skillslab worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst door middel van een reproductieve vaardigheidstoets, zodat je goed beslagen ten ijs komt op de operatieafdeling. Deze beroepsvoorbereidende periode is voorwaardelijk aan het leer-arbeidscontract wat daarna getekend kan worden. Daarna komt het accent steeds meer op de praktijk te liggen.

De hele opleiding bestaat uit verschillende leereenheden, waarin steeds een specialisme of thema centraal staat. Dat is de kracht van de Erasmus MC Academie. Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor je ontwikkeling tot professional. De opleiding heeft een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties die behaald moeten worden. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld, op de eigen afdeling, gevolgd. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vak inhoud van het gebied van medewerker operatieve zorg. Je ontwikkelt je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de operatiekamer.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Opbouw
F
ase 1
In deze fase staat studie en algemene oriëntatie op het werk in de operatiekamer centraal. Denk aan onderwerpen als pathologie, natuurkunde, medische techniek, chirurgie, OZT en ondersteunende vakken (juridische aspecten, ethiek). Tijdens fase 1 worden verschillende stages gepland in het ziekenhuis waar je werkzaam bent. Aan het eind van deze fase ga je in de praktijk al aan de slag met het leren van de eerste vaardigheden en het behalen van je proeves van bekwaamheid.

Fase 2 en 3
In deze fasen draait het om het aanleren van de benodigde kennis en worden de basisvaardigheden van het omlopen, instrumenteren en assisteren op laag- en middencomplex niveau verder behandeld. Specialismen die hierbij aan bod (kunnen) komen zijn: algemene chirurgie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO, urologie, orthopedie, oogheelkunde en kaakchirurgie.

Fase 4
Dit is de professionalisatie- en afstudeerfase, waarin je gaat werken aan het begeleiden van studenten en je afstudeertraject. Er bestaat de mogelijkheid om in deze fase theoretisch geschoold te worden voor omlopen bij hoog complexe ingrepen.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, wordt er aandacht besteed aan: operatieve zorg en technieken, chirurgie, anatomie, fysiologie, pathologie en ondersteunende vakken, zoals onder andere juridische aspecten en sociale vaardigheden.

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch
De opleiding start 2x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag. Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidingevende van de instelling waar je een dienstverband hebt.

De volgende ziekenhuizen zijn bij deze opleiding aangesloten:

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis, Breda
Bravis Ziekenhuis
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven
Reinier de Graaf Groep, Delft
Van Weel - Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
Zorg Saam, Terneuzen

 • Toelatingseisen
  • MBO Diploma niveau 3;
  • Dienstverband met een zorginstelling.
     
 • Doelgroep
  MBO niveau 3/ etc. 
   
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.
   
 • Aantal deelnemers
  N.v.t.
       
 • Duur
  De totale opleiding is 24 maanden en bestaat uit 3 maanden periode 1 en daarna 22 scholingsdagen, waarvan 4 toetsdagen.
    
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, praktijkbegeleider of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma medewerker operatieve zorg. Deze opleiding is sinds 2017 erkend door het CZO. Je ontvangt een door het CZO uitgereikt diploma, indien jouw ziekenhuis ook de erkenning bij het CZO heeft aangevraagd. Meer informatie vind je op de site van het CZO.
    
 • Start 
  Rooster op aanvraag.
    

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen als maatwerktraject.
Tel. 010 - 704 3851
E-mail: ma@erasmusmc.nl

null

Direct naar: