... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Basiscursus stralingsbescherming

Basiscursus stralingsbescherming

English participants can read the information in English on the page Radiation protection.

Erasmus MC ZorgacademieHeb je in je dagelijks werk te maken met röntgenstraling of radioactieve bronnen, bekijk dan op deze pagina ons cursusaanbod op het gebied van stralingsbescherming.
Vanaf maart 2018  gaan de huidige niveau 5 cursussen (5A, 5B, 5R, 5V) in een nieuw jasje en onder een andere naam verder. De landelijke niveautyperingen voor de stralingsbeschermingsopleidingen komen te vervallen. De nieuwe opleidingseisen zijn meer functiegericht. Afhankelijk van je werkzaamheden of interesse volg je één of meerdere onderdelen van de cursus.
De basiscursus is vooral gericht op medewerkers uit de gezondheidszorg, maar is ook geschikt voor professionals uit andere sectoren die te maken hebben met toepassingen van ioniserende straling. Het is belangrijk dat je je voor de juiste onderdelen van de cursus inschrijft. Bekijk de informatie over het programma en de doelgroep goed en neem bij twijfel over de te volgen onderdelen gerust contact op.

basiscursus-stralingsbescherming

Doel
Na afronden van de cursus kan je een inschatting maken van de stralingsbelasting op de eigen werkvloer met de bijbehorende risico’s. Daarnaast kan je maatregelen treffen om de stralingsbelasting te beperken en weet je hoe te handelen bij stralingsincidenten.

Programma
De Basiscursus stralingsbescherming wordt gevolgd in kleine groepen en is interactief. Op die manier is er voldoende gelegenheid om in te gaan op de eigen werksituatie en maatregelen die daar van toepassing zijn voor de bescherming tegen ioniserende straling.
Je kunt je voor de volgende onderdelen inschrijven:

 • E-module (verplicht voor alle deelnemers)
 • Introductie (verplicht voor alle deelnemers)
 • Röntgen (optioneel, zie doelgroepen)
 • Ingekapselde radioactieve bronnen (optioneel, zie doelgroepen)
 • Open radioactieve stoffen (optioneel, zie doelgroepen. Alleen mogelijk in combinatie met ingekapselde bronnen)

Alle deelnemers doorlopen de relevante onderdelen van de E-module, maken een zelftest en een voorbereidingsopdracht. Daarna volgt per onderdeel een bijeenkomst van ongeveer een dagdeel.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:
 
Introductie

 • Eigenschappen van ioniserende straling
 • Biologische effecten en risico’s
 • Risicoanalyse
 • Beschermingsmaatregelen algemeen
    

Röntgen

 • Blootstelling en risicoperceptie
 • Praktische toepassing van de begrippen afscherming, transmissie, verstrooiing, afstand
 • Vertaalslag naar de eigen beroepspraktijk
 • Stralingsincidenten bij röntgentoepassingen
   

Ingekapselde radioactieve bronnen

 • Blootstelling en risicoperceptie
 • Praktische toepassing van de begrippen afscherming, transmissie, energie en activiteit
 • Toepassen van meetinstrumenten bij bèta- en gammastraling
 • Stralingsincidenten bij ingekapselde radioactieve bronnen
      

Open radioactieve stoffen

 • Blootstellingswegen en risicoperceptie
 • Praktische toepassing van de begrippen activiteit en verval
 • Veilig werken met open radioactieve stoffen: zuurkast, 1-handschoenmethode, metingen, pincetten
 • Het opsporen en opruimen van een radioactieve besmetting
 • Stralingsincidenten bij open radioactieve stoffen 

Voorwaarde voor deelname aan de bijeenkomst is dat de E-module is doorlopen en de zelftest en voorbereidingsopdracht zijn ingestuurd. 
  
Doelgroep
Professionals die bij het uitvoeren van hun werk te maken hebben met ioniserende straling, door röntgentoepassingen of het werken met radioactieve bronnen. De cursus is toegankelijk voor medewerkers van het Erasmus MC en externe deelnemers.

Wanneer je alleen indirect in aanraking komt met radioactiviteit, dan is het volgen van de E-module en de bijeenkomst Introductie voldoende. Een voorbeeld is een arts, die een patiënt met geïmplanteerde radioactieve jodiumzaadjes opereert.

Doelgroep onderdeel Röntgen
Professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met röntgenstraling.
Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Anesthesiemedewerkers
 • Technici
 • Artsen die opdracht geven tot lage dosistoepassingen
 • Medewerkers van de interventiecardiologie
 • SEH-verpleegkundigen
    

Doelgroep onderdeel Ingekapselde bronnen
Professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met ingekapselde radioactieve bronnen.
Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Artsen of radiotherapeutisch laboranten in opleiding die handelingen uitvoeren met brachytherapie
 • Onderzoekers die handelingen uitvoeren met ingekapselde bronnen

  
Doelgroep onderdeel Open stoffen
Professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met open (verspreidbare) radioactieve stoffen.
Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Artsen of laboranten in opleiding op de afdeling nucleaire geneeskunde, radiotherapie of radiologie
 • Onderzoekers die handelingen uitvoeren met open radioactieve stoffen

Let op! In de volgende gevallen kan een hoger deskundigheidsniveau van stralingsbescherming verwacht worden. Medewerkers, die

 • zelf röntgenapparatuur of lineaire versnellers bedienen
 • opdracht geven tot het toepassen van ioniserende straling (artsen)
 • als toezichthoudend stralingsdeskundige  zullen werken.

Neem contact op met de stralingsdeskundige uit de eigen instelling over het gevraagde niveau en consulteer de opleiders van de Erasmus MC Academie over de mogelijkheden. 
 
Kosten
Bekijk hier de prijs voor van deze scholing.

Duur
Voorbereiding (zelfstandig): afhankelijk van de te volgen onderdelen en de voorkennis  ongeveer  3 uur
Bijeenkomst Introductie: 3 uur
Bijeenkomst Röntgen: 2 uur
Bijeenkomst Ingekapselde bronnen: 3 uur
Bijeenkomst Open radioactieve stoffen: 3 uur

Afronding
De kwaliteit van de voorbereiding en de opdrachten tijdens de bijeenkomst worden beoordeeld door de begeleider. Bij een voldoende uitwerking en correcte onderbouwing van de antwoorden ontvang je een certificaat.

Start
Bij voldoende aanmeldingen wordt er gestart.

De minimale en maximale groepsgrootte is afhankelijk van het onderdeel waar je je voor inschrijft:
Bijeenkomst Introductie: 8 -12 deelnemers
Bijeenkomst Röntgen:  4 - 8 deelnemers
Bijeenkomst Ingekapselde bronnen: 3 - 6 deelnemers
Bijeenkomst Open radioactieve stoffen: 3 - 6 deelnemers

Aanmelden gaat via Eduplaza. Sluitingsdatum van de aanmelding  is 2 weken voorafgaande aan de cursus.

Meer informatie?
Heb je vragen of ontvang je graag meer informatie over deze cursus, ons andere aanbod of mogelijkheden voor maatwerk?
Neem dan contact met ons op.
Tel. 010 - 704 3862
E-mail: cursusstralingshygiene@erasmusmc.nl