... / ... / ... / ... / Medisch Ondersteunend / Anesthesiemedewerker

Anesthesiemedewerker

Erasmus MC ZorgacademieWie denkt aan een carrière in een ziekenhuis, denkt al gauw aan artsen en verpleegkundigen, maar je kan ook solliciteren als anesthesiemedewerker. Voor deze opleiding kan je solliciteren bij één van de onderstaande ziekenhuizen. Als je aangenomen wordt meldt je leidinggevende je aan voor de opleiding. Een operatie is altijd en voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis. Het onder narcose gaan kan een beangstigende ervaring zijn. Als anesthesiemedewerker zorg je er, samen met de anesthesist, voor dat dit zo goed mogelijk verloopt. Je hebt de zorg voor de patiënt vanaf het moment dat deze onder lokale of gehele anesthesie wordt gebracht tot en met het ontwaken in de uitslaapkamer. Tijdens de operatie bewaak je de patiënt zorgvuldig en in overleg met de anesthesist zorg je ervoor dat de patiënt geen hinder ondervindt van de operatie of ingreep. Tijdens je werk maak je gebruik van apparatuur, observeer je voortdurend de reacties van de patiënt en voer je diverse controles uit. Naast een gedegen kennis van de technische aspecten van het vak is de omgang met de patiënt een belangrijk onderdeel van het werk. Opereren is ook teamwork. Als anesthesiemedewerker ben je lid van het chirurgisch en anesthesiologisch team. Een goede samenwerking met alle leden van dit team is van essentieel belang voor het succesvol uitvoeren van operaties. Is dit wat je zoekt dan is deze opleiding iets voor jou.

Anesthesie Medewerker

Doel en inhoud
Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. In het eerste half jaar van de opleiding wordt de theoretische basis gelegd. De kennisbasis komt in de het vervolg van de opleiding steeds terug en wordt gekoppeld aan de werkzaamheden die je in de praktijk uitvoert. Het belangrijkste aspect van het werk is de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de patiënt. Eerst leer je de werking van de apparatuur in een skillslab. Zodra je in de praktijk komt kan je de apparatuur bedrijfsklaar maken zodat deze feilloos werkt. Ook controleer je of alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn. Vaak wordt er een vergelijking gemaakt met de luchtvaart als het gaat om de zorgvuldigheid waarmee dit moet gebeuren. Ook daar hangt een mensenleven af van de goede werking van het checken van de feiten en de testen van de techniek. Je informeert en begeleidt de patiënt en assisteert de anesthesist bij het toedienen van de anesthesie. Zowel plaatselijk anesthesie als bij een volledige narcose. Tijdens de operatie ga je, eerst onder begeleiding en later zelfstandig, de toestand van de patiënt tijdens de operatie bewaken. In samenspraak met de anesthesist leer je hoe de anesthesie op het juiste niveau blijft. Onder invloed van de operatie of ingreep kan er van alles veranderen met de bloeddruk en de ademhaling. Je leert de afwijkingen herkennen door observatie van de patiënt en het interpreteren van de gegevens van meetapparatuur. Je leert te onderscheiden wat je zelf kan en moet doen en wanneer je hulp moet vragen. Je leert dit eerst bij patiënten die, naast de ingreep waarvoor zij komen, gezond zijn. Later in de opleiding leer je rekening te houden met meerdere gezondheidsproblemen die van invloed kunnen zijn op de anesthesie, ook bij zeer grote operaties.

Bekijk hier de video: Werken op de OK van Erasmus MC: de werkdag van een anesthesiemedewerker.

Programma
Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale opleidingsduur is 2 jaar en 10 maanden en mag maximaal 1 jaar worden verlengd. De opleidingsduur kan variëren, dit is afhankelijk van eventuele vrijstellingen. Het onderwijs is competentiegericht opgezet waarin blended learing wordt toegepast en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied anesthesiemedewerker. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de operatieafdeling.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan de orde:

 • Anesthesiologische zorg en technieken;
 • Anatomie en fysiologie;
 • Pathologie;
 • Farmacologie;
 • Medische Techniek;
 • Reanimatie, ABCDE methodiek.

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Praktisch
De opleiding start 2 x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is 1 maand van tevoren. Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidingevende van de instelling waar je een dienstverband hebt. Op basis van eerder verworven competenties kunnen vrijstellingen worden verleend.

De volgende ziekenhuizen zijn bij deze opleiding aangesloten:

Erasmus MC, Rotterdam
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis, Breda
Bravis Ziekenhuis
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Haga ziekenhuis, Den Haag

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
Reinier de Graaf Groep, Delft
Van Weel - Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
Zorg Saam, Terneuzen

 • Toelatingseisen
  • Diploma HAVO, bij voorkeur profiel NG/NT; of
  • Diploma MBO op niveau 4, bij voorkeur in de gezondheidszorg;
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis.
      
 • Doelgroep
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.
    
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 12 deelnemers.
    
 • Duur
  De totale opleiding is 3 jaar en bestaat uit verschillende leereenheden onderverdeeld in 6 fasen van elk 6 maanden.
    
 • Afronding
  Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, praktijkbegeleider of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Anesthesiemedewerker.
  Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is voor anesthesiemedewerker, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.
    
 • Start
  Rooster op aanvraag.

Aanmelden

Meer informatie?
De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.
Tel. 010 - 704 3851
E-mail: ma@erasmusmc.nl

null

Direct naar: