... / ... / ... / ... / Doktersassistenten / Operatiemedewerker cataractchirurgie

Operatiemedewerker cataractchirurgie

Erasmus MC ZorgacademieMet de keuze voor de opleiding van operatiemedewerker cataractchirurgie kies je voor het werken in een actieve leeromgeving met veel ontwikkelingen op het gebied van technieken en methoden. De operatiemedewerker cataractchirurgie vervult hierbij een belangrijke rol. Het is niet alleen de techniek die op de voorgrond staat, ook het omgaan met patiënten en collega's van diverse disciplines is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het is daarom noodzakelijk dat je zelfstandig werkzaamheden kunt verrichten, maar daarbij de zorgvuldigheid niet uit het oog verliest.
In deze opleiding krijg je in de eerste weken een degelijke basis aan theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Vervolgens worden op je eigen locatie de nodige 'vlieguren' en diverse praktijkopdrachten gemaakt. Na 3 maanden wordt de opleiding afgesloten met o.a. een proeve van bekwaamheid. Na deze opleiding kan je zelfstandig omlopen en assisteren bij een cataractextractie, met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een OK.

Cataractmedew - foto kl

Doel en inhoud
Erasmus MC Academie en Het Oogziekenhuis Rotterdam verzorgen deze opleiding tot operatiemedewerker cataractchirurgie. Kenmerk van de opleiding is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst. Aantrekkelijk is dat je meteen kan toepassen wat er tijdens de opleiding wordt geleerd en geoefend. Andersom kan er tijdens de les besproken worden wat je in praktijksituaties bent tegengekomen. Dat betekent dat deze opleiding zich richt op de vakinhoudelijke kant van het werkterrein van de operatiemedewerker cataractchirurgie. In het programma wordt expliciet aandacht besteed aan patiëntveiligheid en angstreductie bij patiënten, gebaseerd op methodes uit Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Programma
Wanneer alle onderdelen zijn behaald, ontvang je een certificaat operatiemedewerker cataractchirurgie. Het onderwijs van Erasmus MC Academie en Het Oogziekenhuis Rotterdam is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je leert door, onder andere, met medestudenten samen te werken en met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. Vanuit deze basis is de opleiding tot stand gekomen. Om te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod:

 • Anatomie;  
 • Houding en tiltechnieken;
 • Pathologie; 
 • Ooglenzen;
 • Farmacologie; 
 • Instrumentenkennis;
 • Anesthesiologie; 
 • De microscoop;
 • Hygiëne en steriliteit; 
 • Phacoapparaat;
 • Centrale sterilisatie; 
 • Omlopen;
 • Desinfectie/ afdekken; 
 • Instrumenteren. assisteren;
 • Preoperatieve desinfectie; 
 • Angstreductie & veiligheid.

Er wordt vooral veel aandacht besteed aan vaardigheidsonderwijs en het thema veiligheid. In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na afronding van de opleiding kan je omlopen, instrumenteren en assisteren bij cataractextracties.

Praktisch 

 • Doelgroep
  Om toegelaten te worden tot de opleiding tot operatiemedewerker cataractchirurgie, moet er een stageplaats zijn in een ziekenhuis of privékliniek waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Tevens is één van de volgende diploma's, getuigschriften of certificaten nodig: 
        - Doktersassistenten niveau 4
        - Verpleegkundige niveau 4
        - Vergelijkbaar diploma op niveau 3 met aantoonbaar werk- en denkniveau
        - Technisch oogheelkundig assistent (TOA) niveau 
          
 • Kosten
  Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.
          
 • Duur
  Over een periode van 3 weken worden 54 lesuren aangeboden, verdeeld over 7 lesdagen bij Erasmus MC Academie. Na die 3 weken is er een aparte dag waarop er een theorie- en een praktijktoets wordt afgenomen.
          
 • Afronding
  Bij een voldoende voor je praktische- en theoretische beoordeling ontvang je een certificaat.
          
 • Start
  De opleiding start jaarlijks in oktober.
  Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk één maand van tevoren. De minimale groepsgrootte is ca. 12 deelnemers.

Aanmelden

Meer informatie?
Tel. 010 - 704 3851
E-mail: ma@erasmusmc.nl 

null

Direct naar: